Differentiatie in onderwijs

Educatief pakket (online)

Op zoek naar verfrissende ideeën voor het omgaan met verschillen in de klas? Hoe leraren-in-spe voorbereiden op differentiatie? Goede praktijkvoorbeelden als vakoverschrijdende ondersteuning enerzijds van schoolteams en leerkrachten uit het lager onderwijs en als inspiratie anderzijds om te differentiëren. www.differentiatieinonderwijs.be