M-decreet – Competentieontwikkeling bij leraren binnen inclusief onderwijs

Nascholing

15 leerkrachten | max. 4 dagen | € 300/deelnemer

Leerkrachten die zich inzetten voor inclusief onderwijs zijn van harte welkom op de nascholing ‘Competentieontwikkeling bij leraren binnen inclusief onderwijs’. Enkele experts ter zake delen met veel plezier hun ervaringen met de deelnemers. Ze nemen elk een actueel thema voor hun rekening. Deelnemers kunnen zich aan vier sessies wagen. Er is telkens voldoende ruimte voorzien om in dialoog te treden met de sprekers. Iedere leerkracht heeft immers een eigen onderwijsbeleving en unieke klaspraktijk. Volgende sessies staan op het programma: (1) Perspectief van leraren met ervaring binnen inclusief onderwijs – wat heeft de leraar hier zelf over te vertellen? (2) Participatie van leerlingen en les geven vanuit universeel ontwerp. (3) Teamwerk en communicatie in de onderwijspraktijk. (4) Omgaan met ondersteuning binnen inclusief onderwijs. Meer concrete info over de sessies is te verkrijgen via de contactpersoon.

  • Doelgroep: Leerkrachten basis- en secundair onderwijs & breed onderwijsveld
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: In onderling overleg
  • Contact: