Mobiel leren in de klas

Nascholing

max. 15 leerkrachten | halve dag | gratis

Mobiele apparaten zoals tablets en smartphones zijn vandaag niet meer weg te denken. Het efficiënte gebruik ervan voor onderwijsdoeleinden loopt echter niet altijd van een leien dakje. Tijdens de sessie maken leerkrachten kennis met vakoverschrijdende smartphone- en tabletapplicaties die breed inzetbaar zijn op school. De nadruk ligt op het geïntegreerde gebruik van zo’n toestel voor zowel lesactiviteiten als formatieve (peer)toetsing en (peer)feedback. Recente onderzoeksresultaten omtrent de behandelde topics worden concreet en toepasselijk toegelicht en uiteraard is er ruimte voor actieve verkenning van enkele handige tools.