Wiskunde

Selecteer je doelgroep

Op dit moment is er geen aanbod voor leerkrachten binnen het lager onderwijs. De onderzoekers van Universiteit Gent werken voortdurend aan nieuwe initiatieven, hou deze website dus in het oog.

 

 

Volledig overzicht aanbod wiskunde

 

  Sort on Titel Sort on Beschrijving
  UniMath – Theoretische wiskunde in de praktijk Les-Lezing
  Het elektrisch net, een spannend web Workshop
  Biowiskundedagen Workshop
  Opgraven in de klas: een archeoloog op bezoek Workshop
  Junior Wiskunde Olympiade Wedstrijd
  Vlaamse Wiskunde Olympiade Wedstrijd
  GeoMobiel Workshop
  Fractaal Workshop
  Wiskunde voor informatici – Informatica voor wiskundigen Les - Lezing
  Codeertheorie en encryptie Les - Lezing
  Eindige velden Les - Lezing
  Zelftest basiskennis wiskunde voor industrieel ingenieurs Educatief pakket (online)
  Cursuscruisen Interactieve rondleiding
  Didactische wenken voor het onderdeel algebra Nascholing
  Ik heb een vraag Digitaal platform
  Didactische wenken voor het onderdeel analyse Nascholing
  Structureren, abstraheren en redeneren Nascholing
  Virtuele tentoonstelling: Gent 1913 Digitaal platform
  Topdokters? Topingenieurs! Workshop
  Dag van de Wetenschap Wetenschapsfestival
  Vlaamse STEM Olympiade Wedstrijd