Didactische wenken voor het onderdeel algebra

Nascholing

20 leerkrachten | halve dag | € 40/deelnemer

In deze bijscholing gaan we dieper in op diverse door de leerkracht te behandelen onderwerpen: getallenleer en algebraïsch rekenen, vergelijkingen en ongelijkheden, matrices en stelsels, complexe getallen, structuren. We kaderen de onderwerpen binnen de wiskunde van het secundair onderwijs, sporen de rode draden op en linken ze met de eindtermen en leerplannen. We zoomen in op de moeilijkheden die leerlingen met die lesonderdelen ervaren. Klemtonen worden gelegd op de abstractie en veralgemening als grondprincipes van de algebra. Daarnaast geven we vele didactische tips bij het ontwerpen en geven van lessen algebra. Elke deelnemer ontvangt een syllabus. www.leerkrachtenwetenschappen.ugent.be

  • Doelgroep: Beginnende leerkrachten wiskunde secundair onderwijs (TSO/ASO): 2de en 3de graad
  • Periode: Woensdag 18 oktober 2017 (14.30 u.)
  • Locatie: Campus Sterre (S22-25) – Gent
  • Contact: