Eindige velden

Les - Lezing

40 leerlingen | 2 lesuren | gratis

Naast de 'gekende' wiskunde die in het leerplan ASO is opgenomen, zijn er nog veel nieuwe richtingen te ontdekken! Deze les brengt leerlingen in contact met de theorie van de eindige velden. Veel aandacht gaat naar het waarom van die velden, het verschil met modulorekenen en naar de concrete toepassingen ervan binnen informatica. Om de leerlingen in staat te stellen de theorie aan de praktijk te toetsen, sluiten we de lezing af met een rekenoefening. Deze oefening is een combinatie van modulorekenen, rekenen met veeltermen en matrixrekenen.

  • Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/TSO): 3de graad – wiskundige/wetenschappelijke richtingen
  • Periode: In onderling overleg
  • Locatie: In onderling overleg (bv. op school)
  • Contact: