Structureren, abstraheren en redeneren

Nascholing

onbeperkt  | halve dag | € 40/deelnemer

We gaan uit van een definitie van wiskunde om eerst het abstracte karakter onder de loep te nemen. Hoe kan je omgaan met abstractie, wat maakt het noodzakelijk, wat maakt het handig, wat is het concrete nut? Vervolgens behandelen we het wiskundig redeneren: we beschouwen de verschillende bewijsvormen en benadrukken hun (soms subtiele) verschillen met voorbeelden. We plaatsen redeneren tegenover memoriseren. Ten slotte gaan we dieper in op de structuur van de wiskunde, maar ook (en vooral) op wiskundige structuren. Opnieuw bespreken we het nut ervan, geïllustreerd aan de hand van een verrassend voorbeeld. www.leerkrachtenwetenschappen.ugent.be

  • Doelgroep: Leerkrachten wiskunde secundair onderwijs (TSO/ASO)
  • Periode: Woensdag 6 december 2017 (14.30 u.)
  • Materiaal: Deelnemers breng schrijfmateriaal en kladpapier mee.
  • Locatie: Campus Sterre (S22-25) – Gent
  • Contact: