Interreg Vlaanderen Nederland - I-QUA

Interreg Vlaanderen-Nederland

English version

Interreg Vlaanderen-NederlandHet Interreg project Vlaanderen-Nederland I-QUA (“I” staat voor innovatie, intelligentie en interactie en “Qua” voor kwalitatieve oplossingen ten behoeve van afvalwatervoorzieningen) wil dankzij innovatie komen tot kwalitatieve oplossingen ten behoeve van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied. Gedurende drie jaar (van april 2017 tot maart 2020) zullen zes Vlaamse partners (Provincie West-Vlaanderen, VLAKWA/VITO, UGent, Aquafin, Plant Projects/Tuinen Igodt en Ecobeton Water Technologies) en twee Nederlandse partners (gemeente Bernheze en gemeente Gilze-Rijen) gezamenlijk innovatieve oplossingen ontwikkelen en uittesten op verschillende locaties. Er zal ervaring worden opgedaan op afvalwater van een geitenboerderij, horeca, een carwash en een lokale voetbalvereniging. Binnen dit project zal ook een mobiele container met planten ontwikkeld worden om afvalwater van evenementen te behandelen.  Bij de ontwikkeling van de innovaties  is er een sterke focus op het lokaal inzetten van het gezuiverd afvalwater en de teruggewonnen grondstoffen (nutriënten) en energie.

 

Projectomschrijving

Interreg Vlaanderen-Nederland I-QUA afbeelding 1Zowel in Nederland als in Vlaanderen ligt er voor de komende decennia een grote opgave ten aanzien van het vervangen, respectievelijk aanleggen van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied. Aan beide zijden van de grens wordt daarom gezocht naar innovatieve en duurzame toepassingen voor het volbrengen van deze opgave. Doordat er in het verleden in Vlaanderen en Nederland gekozen is voor een andere aanpak van de afvalwaterproblematiek in het buitengebied is er een groot potentieel voor kennis- en ervaringsuitwisseling. Het Vlaamse buitengebied werd immers in beperktere mate aangesloten op (mechanische) riolering. In Vlaanderen is er daardoor meer kennis en ervaring met het inzetten van diverse decentrale voorzieningen voor afvalwaterzuivering. Nederland heeft daarentegen meer ervaring met het grootschalig aanleggen en onderhoud van riolering in het buitengebied.

Bedoeling van het I-Qua project is om kennis en ervaring aan beide zijden van de grens uit te wisselen ten einde tot innovatieve oplossingen te komen. Dit zal gebeuren door het opstellen van een long list van mogelijke decentrale zuiveringstechnieken. Verder zullen verschillende innovatieve afvalwatervoorzieningen op verschillende type locaties experimenteel ontwikkeld, getest en gemonitord worden.

De verschillende testcases zijn de volgende. Het hergebruik van water wordt onderzocht in een carwash in Nerhoven (NL) waarbij een decentrale zuivering gerealiseerd zal worden en het afvalwater geschikt gemaakt wordt voor bedrijfsmatig hergebruik. Daarnaast wordt een mobiele zuiveringsinstallatie met plantenzuivering ontwikkeld, specifiek geschikt voor events waarbij tijdelijke mobiele toiletten, eettentjes, douches gebruikt worden. Vaak wordt het water gewoon op het oppervlaktewater geloosd of afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. In een sportcomplex van voetbalvereniging HVCH Heesch wordt ingezet op het terugwinnen van grondstoffen en worden de afvalwaterstromen volledig gescheiden zodat o.a. urine tot meststof opgewerkt kan worden. Bij het restaurant Gust'Eaux wordt gekeken of het afvalwater kan gezuiverd worden tot een loosbaar niveau en bovendien zal onderzocht worden of verdere (tertiaire) zuivering mogelijk is met het oog op hergebruik als drinkwater. Tenslotte zal bij een geitenboerderij in Lochristi de zuivering van bedrijfsafvalwater worden bekeken alsook het terugwinnen van nutriënten uit dit afvalwater.

Einddoel is de demonstratie van innovatieve technieken voor waterzuivering in het buitengebied en toekomstige grootschalige uitrol van de ontwikkelde toepassingen mogelijk maken.

 

Doelstellingen

De doelstellingen van I-QUA zijn:

  • Het experimenteel ontwikkelen, testen, monitoren en demonstreren van innovatieve, afvalwatervoorzieningen op verschillende type locaties in het buitengebied.
  • Het verspreiden van de ontwikkelde kennis naar relevante partijen binnen en buiten het partnerschap.
  • Het vergroten van het draagvlak bij gebruikers (bewoners / bedrijven) en afnemers (gemeenten / provincies) en leveranciers voor respectievelijk het gebruik, het aanleggen en ontwikkelen van innovatieve afvalwatervoorzieningen in het buitengebied.

 

Rol van de Universiteit Gent

Interreg Vlaanderen-Nederland I-QUA afbeelding 2De Universiteit Gent is de belangrijkste wetenschappelijke partner in het project en zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een long list met mogelijke decentrale afvalwaterbehandelingssystemen. Voor alle 5 casestudy's wordt een speciale short list ontwikkeld op basis van deze lange lijst. Op basis van deze short lists wordt één specifiek behandelingssysteem per casestudy geselecteerd en geïmplementeerd door de eigenaar van de locatie van de case study. Na de opbouw van de full-scale installatie is UGent verantwoordelijk voor het opmeten van de performantie (waterkwaliteit en energie-efficiëntie) van de 3 Vlaamse cases (mobiele behandelingsinstallatie, behandeling bij Domein D'Aertrycke en behandeling bij de geitenboerderij). Ten slotte zal UGent de prestaties van alle afvalwaterzuiveringsinstallaties beoordelen op basis van de metingen van de verschillende partners in het project.

 

Contact

Prof. Dr. ir. Stijn Van Hulle
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen - Vakgroep Groene Chemie en Technologie
Telefoonnummer: 056 241 251
E-mail: