PERSBERICHT | Lancering EnerGentIC - de nieuwe energie community van Universiteit Gent

(06-07-2017)

06-07-2017 Gent. Vandaag komen zo'n 100 UGent onderzoekers samen om met elkaar te spreken over de uitdagingen in het domein van energie, ze vormen sinds 01/03/2017 een nieuwe community, EnerGentIC. EnerGentIC groepeert diverse UGent-initiatieven in het domein van energie. Zo zal het, intern verenigd en samen met externe partners, versterkt bijdragen aan de uitdagingen van vandaag, morgen en overmorgen. Op 19/10/2017 volgt een lanceringsevenement.

Eind 2016 veranderde het energielandschap grondig. De Vlaamse klimaattop leidde tot een duidelijk lange termijn engagement van de overheden versterkt door de industriële en academische wereld. De erkenning van de speerpuntcluster Flux50, garandeert de realisatie van een triple-helix platform om innovatie op te zetten en vorm te geven. Ook Europees en internationaal is de transitie definitief ingezet. Zo kondigde de EU haar Clean Energy Package aan met een duidelijke verwijzing naar haar H2020 innovatieprogramma.

Ook UGent grijpt dit momentum aan om zich verder te organiseren. Gesteund door het UGent bestuur worden zo een aantal activiteiten gebundeld onder de koepel EnerGentIC (enərdʒentɪk). EnerGentic staat voor Innovatie Cluster Energie UGent en is actief aan de UGent-campussen in Gent, Kortrijk en Oostende.

"Met de steun van UGent aan EnerGentIC erkent het bestuur het energiedomein als één van haar speerpunten. Dit initiatief wordt gedragen door verschillende faculteiten, wat het inclusief en multidisciplinair karakter aantoont."
Ignace Lemahieu, directeur Onderzoek

EnerGentIC richt zich inhoudelijk op alle aspecten vervat in de Europese doelstelling rond 'Secure, Clean and Efficient Energy'. Dit houdt in dat we inzetten op de volgende generatie productietechnologie (zoals windturbines, golf- en getij-energie), energie-efficiëntie in gebouwen en de industrie, nieuwe vormen van opslag, enz. alsook de intelligente integratie van hernieuwbare energie in de netwerken van de toekomst.

"EnerGentIC clustert ook groepen die basistechnologie ontwikkelen die misschien vandaag nog niet inzetbaar is, maar die volgens onze roadmap morgen of overmorgen wel belangrijk zal zijn. We gaan ook op zoek naar meerwaarde op de grens van de competentiegebieden van de verschillende groepen, ook niet-technologische."
Michel De Paepe, EnerGentIC wetenschappelijk contact

Nieuw is inderdaad de samenwerking met groepen die niet-technologische onderzoek verrichten, idem voor de link die EnerGentIC beoogt met onderwijs & training, maar onze jonge ingenieurs en young professionals dienen zich bewust te zijn van de klimaatuitdagingen en hoe zij al dan niet in de schoot van hun alma mater kunnen bijdragen tot het formuleren van oplossingen. Vanuit deze insteek wordt EnerGentIC dus het aanspreekpunt voor zowel de speerpuntcluster Flux50, bedrijven, overheden, de maatschappij, de onderzoekers en de studenten.

De activiteiten van EnerGentIC worden ondersteund door een support team: de business development manager van het IOF consortium UGent-SET, Jeroen De Maeyer; Marc Delghust die mee de interactie met de industrie en overheden zal ondersteunen en het luik onderwijs&training verder zal uitbouwen; en twee mensen van UGent Power-Link voor communicatie en management support.

"UGent-Power-Link blijft inzetten op het initiëren en coördineren van en het participeren in multi-partner-projecten gelinkt aan de maatschappelijke uitdagingen van de energietransitie. Power-Link ondersteunt EnerGentIC ten volle. Zo verzorgen we bijv. de brede communicatie over de activiteiten binnen EnerGentIC."
Lieven Vandevelde, directeur UGent-Power-Link en stuurgroepvoorzitter EnerGentIC

EnerGentIC bewijst nogmaals dat de ivorentorenmentaliteit aan de universiteiten lang vervlogen is. De universiteit kan rekenen op de financiële steun van diverse publieke overheden. De doorstroming van technologie en kennis naar de Vlaamse en internationale economie en studenten is dan ook één van de manieren om iets terug te doen voor de maatschappij.

"Wij zetten precies in op de valorisatie van technologisch onderzoek: samenwerken met de industrie en het naar de markt brengen van nieuwe technologie is wat ons energie geeft. UGent-SET gaat op in EnerGentIC en kan zo met een nog rijker verhaal de stakeholders ondersteunen."
Jeroen De Maeyer, business development UGent-SET

Dit alles vereist samenwerking en een multidisciplinaire aanpak. Dit motiveert ons om in te zetten op sterke interne UGent linken tussen groepen die actief zijn op het vlak van ICT, chemie, bio-ingenieurswetenschappen, economie, recht, gebouwen, elektromechanica, materialen, thermische systemen ... Zo willen we de uitdagingen samen aan pakken, samen met al deze interne actoren, maar zeer zeker ook met de externe.

"Een gezonde vorm van concurrentie op het vlak van onderzoek is belangrijk, maar de Vlaamse betrokkenen moeten vooral de krachten bundelen. Ik wil als wetenschappelijk verantwoordelijke van EnerGentIC dan ook inzetten op samenwerking."
Michel De Paepe, EnerGentIC wetenschappelijk contact

Contact:
Prof. dr. Ir. Michel De Paepe

www.EnerGentIC.UGent.be