Coronastudie: de motivatiebarometer

"De grootste uitdaging in 2021 is de mensen te motiveren"
- premier De Croo, 8 november 2020, De Morgen.
Bijna 8 maand na de uitbraak van het coronavirus volgen we de motivatie op bij de bevolking om zich aan de corona-maatregelen te houden. Het is geen sprint om de verspreiding van het virus in te dijken, maar een langetermijnplan. Op deze website vind je meer informatie terug over het onderzoek omtrent de motivatiebarometer en kan je verscheidene rapporten en artikels terugvinden.
Je kan ook je steentje bijdragen door onze vragenlijst in te vullen:
Visual Motivationbarometer
Benieuwd naar onze nieuwe website? Neem alvast een kijkje op www.motivationbarometer.com

Nieuw

inentingVorige week schakelde de regering een versnelling hoger om de vaccinatiecampagne uit te rollen. De bevolking kreeg een overzicht van het parcours naar het ‘rijk van de vrijheid’. Er is licht aan het einde van de tunnel, al is de weg nog lang en zijn er nog veel hordes te nemen. In dit rapport bespreken we de voorwaarden voor een motiverende vaccinatiecampagne. We rapporteren de resultaten van een grootschalige vignettenstudie (N = 15 719; 50% vrouwen; 40% Franstaligen), die tot doel had om de optimale motiverende voorwaarden tot vaccinatiebereidheid te onderzoeken.

 • Er zijn positieve verschuivingen sinds december;
 • Verschillende omgevingskenmerken versterken de vaccinatiebereidheid;
 • Hoe krijgen we de laag gemotiveerde personen nog gestimuleerd?
 • Vrijwillige motivatie speelt een sleutelrol om ook achteraf nog de maatregelen te blijven naleven.

Lees meer...

Rapporten

Download hier rechtstreeks onze rapporten. Je kan hierbij zoeken per thema of per datum van publicatie:

Rapporten

Media en opinie

bananenbroodEen psychologisch lockdownrecept
coronakompasDe experts achter het coronakompas 
barometerDe coronabarometer: goed uitgedachte kleurcodes 
motivatie1Waarom het 'waarom' van de maatregelen telt

Zijprojecten

'Corona op de schoolbank'Banner school onderzoek

Een studie naar het welbevinden van middelbare schoolleerlingen en leerkrachten tijdens de tweede golf van de Covid-19 crisis.

LifeCraftlifecraft-logo

Een online trainingsprogramma op zoek naar wat jouw mentale batterij oplaadt.

 • Binnenkort beschikbaar

Wetenschappelijke publicaties

1. Do psychological needs play a role in times of uncertainty? Associations with well-being during the corona crisis (in review)

 • Investeren in de psychologische basisbehoeftes (autonomie, verbondenheid en competentie) is van cruciaal belang om het energieniveau van de bevolking terug aan te vullen 
 • Voornamelijk jongvolwassenen zijn kwetsbaar en zijn meer gefrustreerd in hun psychologische basisbehoeftes (autonomie, verbondenheid en competentie)

2. Adherence to Covid-19 Measures: The Critical Role of Voluntary Motivation on a Short- and Long-Term Basis (submitted)

 • Het bevorderen van de vrijwillige motivatie is van cruciaal belang opdat de bevolking de maatregelen zou naleven
 • Moetivatie zorgt er niet voor dat men zich aan de maatregelen houdt, integendeel, zoals blijkt uit een verhoogde mate van verzet
 • Zich zorgen maken is geen goede voorspeller van het naleven van de maatregelen
 • Motivatieprocessen zijn dynamisch, variërend van week tot week
 • Risicoperceptie draagt bij tot een hogere vrijwillige motivatie

3. The Role of Ego Integrity and Despair in Older Adults’ Well-being during the Covid-19 Crisis: The Mediating Role of Need-based Experiences (in review)

 • Bij senioren is ego-integriteit een beschermende factor en wanhoop een kwetsbaarheidsfactor om met de coronacrisis om te gaan
 • Ook bij senioren zijn de psychologische basisbehoeften (autonomie, competentie, verbondenheid) van cruciaal belang
 • Alleenstaande senioren blijken het meeste kwetsbaar, maar communicatietools kunnen beschermen tegen eenzaamheid

Visie en missie

Een psychologisch-motivationele crisis

Vanaf het begin van de COVID-19 crisis was het voor ons, motivatiepsychologen, duidelijk dat dit niet louter een gezondheids, maar ook een psychologisch-motivationele crisis zou worden. Ons belangrijkste wapen in het bestrijden van de viruscirculatie is immers ons gedrag. En dit gedrag dient gemotiveerd te worden, op korte én lange termijn. Omdat van de bevolking een langdurige inspanning wordt gevraagd en niet alle maatregelen kunnen gehandhaafd worden, is het cruciaal dat de bevolking zich vrijwillig engageert om de maatregelen te volgen. Als mensen zich uit volle overtuiging schikken naar de maatregelen en zich bekwaam voelen om de gevraagde inspanningen te leveren, dan volharden ze, zelfs als het lastiger wordt. Dan voelen de maatregelen ook minder aan als een bedreiging voor onze autonomie, verbondenheid en welbevinden.

Een brug tussen theorie en praktijk

Of de bevolking gemotiveerd en ons welbevinden gevrijwaard blijft, hangt af van verschillende motivationele factoren: de mate waarin de overheid op een wervende, verbindende en motiverende wijze communiceert, de soort (steun)maatregelen die ze treft, en de vraag of de maatregelen proportioneel zijn ten opzichte van het risiconiveau waarin we ons bevinden. Meer inzicht in deze factoren vind je in de meer dan 15 toegankelijke onderzoeksrapporten uit de motivatiebarometer. Deze zijn vrij te consulteren, hier op deze website. Binnen de ‘motivatiebarometer’ wordt de motivatie en het welbevinden van de bevolking nu reeds meer dan 250 dagen gemonitord. Met deze rapporten en diverse opinieartikelen slaan we de brug tussen theorie en praktijk, tussen de bevolking en de overheid. Diverse wetenschappelijke artikelen werden voorgelegd ter publicatie. De samenvatting en take home message van deze artikelen vind je ook op deze website terug.

Toegankelijke rapporten

Om gemakkelijker je weg te vinden in deze rapporten en opinieartikelen, hebben we deze zowel chronologisch als thematisch geordend: sommige behandelen onze motivatie, andere ons welbevinden. In de afgelopen maanden werden de resultaten uit deze motivatiebarometer en bijbehorende adviezen overgemaakt aan het nationaal crisiscentrum, gouverneurs, CELEVAL, het commissariaat, en diverse ministeriële kabinetten. Tegelijk met de evidence-based rapporten vanuit de motivatiebarometer bracht ook de expertengroep ‘psychologie & corona’ (een interuniversitaire werkgroep met vertegenwoordigers uit de sector) al diverse rapporten uit. In de media werd uitgebreid aandacht geschonken aan deze thema’s en onderzoeksresultaten. De diverse interviews kan je ook terugvinden op deze site. Achter de schermen verlenen wij ook steun aan diverse media om hun motiverende rol in deze crisis op te nemen. Door dit maatschappelijk engagement op te nemen proberen wij ons steentje bij te dragen in deze crisis. Voel je vrij om ons te contacteren voor meer diepgaande toelichting rond rapporten of psychologisch vraagstukken.

Contact