Coronastudie: corona op de schoolbank

Banner school onderzoekSinds maart worden we geconfronteerd met de coronacrisis. De overheid nam drastische maatregelen zoals een lockdown, beperking van sociale contacten en de sluiting van scholen, dit alles om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Vanaf maart onderzoekt de onderzoeksgroep 'Ontwikkelingspsychologie' van de universiteit Gent het psychologisch welbevinden en de motivatie van de bevolking om deze maatregelen na te leven. Met onze resultaten adviseren we rechtstreeks de CELEVAL en, hierdoor, het federale beleidsniveau. Echter zijn adolescenten een groep waar we nog onvoldoende van weten, een doel waar we met dit onderzoek aan willen werken.

De coronastudie: de motivatiebarometer

Sinds 19 maart 2020 voeren we een onderzoek uit naar het psychologisch welbevinden en de motivatie van de bevolking om de corona-maatregelen na te leven. We verzamelden reeds gegevens van meer dan 80 000 mensen en schreven al 14 rapporten over evoluties en bepaalde thema's (bv. invoering mondmaskerverplichting, communicatie van de overheid, moederdag, etc.). Verder verzamelden we ook data bij studenten, ouders, telewerkers en ouderen.

Naargelang de coronacrisis vorderde, kreeg ons onderzoek meer belangstelling op beleidsniveau. Zo stelden we in april reeds het idee voor om via een kleurcodesysteem te werken, een idee dat pas eind november ter sprake kwam. Professor Maarten Vansteenkiste - woordvoerder en onderzoeksverantwoordelijke van de coronastudie - fungeert momenteel als adviseur voor de CELEVAL waarbij hij ernaar streeft om evidence-based beslissingen te kunnen nemen inzake de corona-maatregelen. Het onderzoek loopt nog steeds en bedraagt momenteel meer dan 80 000 mensen, vooral vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. Het wordt ook gebruikt als belangrijke niet-medische indicator om bepaalde federale beslissingen te nemen.

De nood aan de stem van de middelbare school leerling

Om te voldoen aan ethische richtlijnen, konden we enkel data verzamelen bij deelnemers ouder dan 18 jaar. Hierdoor zijn we onvoldoende op de hoogte van het psychologisch welbevinden en de beleving van de adolescent gedurende deze coronacrisis, terwijl dit een onderschatte en kwetsbare groep is. Zo werden hun sociale contacten ingeperkt, dienden zij over te schakelen naar digitaal onderwijs en vielen veel plannen (bv. bezoek festivals, vakantiejobs, reizen) in het water. Om deze redenen organiseerden we het huidige onderzoek, waarbij we benieuwd zijn naar de positie van de middelbare school leerling in deze COVID-19 crisis

 

Onze rapporten en meer info over ons onderzoek kan je vinden op volgende pagina: klik hier

Organisatie onderzoek 'corona op de schoolbank'

  • Wat? Via het huidige onderzoek willen we te weten komen hoe de middelbare school leerling de huidige coronacrisis beleeft. Dit is belangrijk omdat de adolescentie een cruciale periode is in de psychologische ontwikkeling van de mens. Veel emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden maken fundamentele ontwikkelingen door. Daarnaast verliezen we ook niet de leerkracht uit het oog en zullen we - om zodanig rekening te houden met zijn/haar ervaring - ook de leerkracht een korte vragenlijst voorschotelen. 
  • Doel? Het doel is om met deze resultaten evidence-based adviezen te kunnen schrijven voor het beleidsniveau en bij te dragen een de wetenschappelijke literatuur
  • Hoe? Doordat er veel onzekerheid heerst en de tijden instabiel zijn, wensen we de leerlingen meerdere keren te bevragen om rekening te houden met bepaalde evoluties in hun doen en voelen. Dit gebeurt via online vragenlijsten die adolescenten op hun smartphone, tablet of computer kunnen invullen. Aangezien we te maken hebben met minderjarigen is er ook actieve toestemming nodig van de ouder/voogd om de data te mogen gebruiken voor het onderzoek. Natuurlijk vindt alles anoniem plaats.

Het design wordt kort voorgesteld in onderstaande tabel:

Eerste meting 15 minuten (online)
2-wekelijkse metingen 5 minuten (online)

 

Deelnemen aan de studie?

Ben je als school geïnteresseerd om deel te nemen aan de studie en hierdoor mee onze adviezen te ondersteunen richting het beleidsniveau? Klik dan op onderstaande knop en kom in contact met ons. Met plezier willen we de studie inhoudelijk of praktisch toelichten.