Onderzoek: de motivatie achter de Dodentocht

ugentdodentochtlogo

'Dodentocht volzet binnen twee uur' (De Standaard, 25 maart 2019). Het razendsnelle tempo waarop dit evenement in 2019 was uitverkocht, deed de vraag rijzen waarom mensen zich aan dit avontuur wagen. Velen spreken van 'wilskracht' en het uitdagen van je 'mentale grenzen', maar wat bedoelt men hier net mee?

Om een antwoord te krijgen op deze vragen sloegen de organisatoren van de Dodentocht en onderzoekers aan de universiteit Gent de handen in elkaar. Met dit onderzoek willen ze bestuderen waarom mensen gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de Dodentocht. Wat is de drijfveer van de wandelaar? Welke rol speelt motivatie in de beleving van de tocht en de prestatie van de wandelaar? Je kan alles over dit onderzoek vinden op deze pagina. 

 

Covid Challenge: 10 motivatie tips

Joachim Waterschoot & Maarten Vansteenkiste - covid challengeVanuit de onderzoeksgroep Ontwikkelingspsychologie stelden we 10 motivatie tips op die je kan gebruiken in jouw deelname aan de 100 km Covid challenge. Het is een warme gedachte dat we samen met onze deelnames aan deze challenge kunnen bijdragen aan het maatschappelijk relevante onderzoek naar de psychosociale gevolgen van de coronacrisis. 

Wat onderzoeken we tijdens de coronacrisis?

We worden vandaag geconfronteerd met de coronacrisis, die iedereen in de samenleving voor uitdagingen stelt. De regering nam belangrijke maatregelen om de verspreiding van het virus in te perken. Omdat het erg bijzondere tijden zijn, zijn we geïnteresseerd in de verschillende manieren waarop mensen omgaan met de crisis en hoe het is gesteld met hun welbevinden. Daarnaast willen we ook onderzoeken wat ertoe leidt dat mensen deze adviezen al dan niet opvolgen, wat belangrijke informatie is naar preventie toe. Hierover schreven we verschillende rapporten die terug te vinden zijn op de website www.ugent.be/epg/coronastudie

10 motivatie tips

 

 Bekijk hier het filmpje met 10 motivatie tips voor de Covid challenge

 

VOOR het wandelen

Tip 1: Bedenk wat jouw redenen zijn om te wandelen

Waarom zou je willen deelnemen aan de. 100 km Covid challenge? Is dit iets dat je graag doet? Onderhoud je hier bijvoorbeeld je conditie mee of wandel je heel erg graag? Of heb je eerder het idee dat je jezelf dient te bewijzen tegenover anderen? Dien je bijvoorbeeld te tonen dat je effectief 100 kilometer kan wandelen? De eerste voorbeelden verwijzen naar de goesting om deel te nemen. Dit is een vorm van motivatie die gepaard gaat met plezier en enthousiasme. Het vormt voor vele zaken een veel duurzamere vorm van motivatie dan jezelf druk op te leggen of te presteren naar de verwachting van de anderen. Deze vorm van motivatie noemen we moet-vatie. Hoe minder moet-ivatie en hoe meer 'goesting', hoe groter de kans dat je je doel zal behalen.

Tip 2: Denk na over welk doel je wilt bereiken

Vooraleer te starten kan je je afvragen welk doel je wilt bereiken in deze challenge. Wil je 100 kilometer wandelen of net meer of minder kilometers? Vervolgens kan je jezelf afvragen hoe je dit doel zal bereiken. Ga je bijvoorbeeld de 100 km opsplitsen in tochten van 20 kilometer of werk je eerder opbouwend? Belangrijk bij zowel de wat als de hoe vraag is de haalbaarheid. Plan voor jezelf een doel in dat haalbaar is om te halen. Hoe haalbaarder, hoe groter de kans dat je het doel effectief zal bereiken.

Tip 3: Bespreek jouw challenge met anderen

Bespreek jouw doel, jouw motivatie en jouw planning met anderen (bv. je familie, je gezin, je partner, je vrienden, etc.). Zo kan je zelf bepalen om 20 dagen te wandelen, maar dit houdt niet meteen in dat dit ook past in het schema van de mensen rondom jou. Door erover te praten, kan je dit samen afspreken waardoor je ook meer steun zal krijgen om jouw doel in deze challenge te behalen.

Tip 4: Voorzie een plan B

Wanneer je jouw persoonlijk schema opmaakt, raden we je aan om dit niet te overladen. Zo kunnen onverwachte gebeurtenissen, het weer, je lichamelijke of geestelijke conditie snel roet in het eten gooien. Aangezien we deze challenge over de volle maand spreiden, is het belangrijk om deze flexibiliteit toe te laten. Het zal voor structuur zorgen en de nodige ruimte om een doel, dat je op een bepaalde dag had gepland, naar een ander moment te verplaatsen.

 

TIJDENS het wandelen

Tip 5: Houd de fun erin

Plezier, enthousiasme, nieuwsgierigheid, etc. Het zijn allerlei tekenen van de meest duurzame vorm van motivatie. Probeer daarom tijdens het wandelen op zoek te gaan naar manieren om het wandelen plezierig te houden. Je kan dit doen door muziek te luisteren, podcasts te beluisteren, een bepaalde vorm in je route te verkrijgen, etc. Sommigen namen tijdens de Dodentocht 2019 zelfs een instrument mee. Door te focussen op het plezier en de zinvolheid van het wandelen, zal je tevens minder gevoelig zijn voor pijn en verveling. Ook dit zal er voor zorgen dat je jouw doel met meer kans zal behalen.

Tip 6: Zoek naar verbondenheid

Zoek naar een wandelpartner waarmee je het goed kan vinden. Dit hoeft niet steeds dezelfde wandelpartner te zijn. 

Daarnaast kan je ook verbondenheid zoeken met de natuur. Zo toonde onderzoek reeds aan dat het contact met de natuur een vitaliserend effect heeft waardoor je des te meer zal genieten van het wandelen. 

Tip 7: Wees flexibel voor jezelf

Net zoals de ruimte in jouw schema, dien je ook ruimte te laten in jouw eigen denken en doen. Luister daarom tijdens het wandelen ook naar je eigen lichaam en geest. Zo kan het de ene dag niet meezitten. Het wandelen zint je niet of je lichamelijke/geestelijke conditie laat het niet toe om jouw doel te bereiken. We raden hierbij aan naar jouw lichaam te luisteren en jezelf niet onder druk te zetten. Zo zagen we bij deelnemers aan het motivatieonderzoek tijdens de 50ste editie van de Dodentocht in 2019, dat jezelf onder druk zetten net tot meer verveling en pijn zal leiden. Dit zal er ook voor zorgen dat je in de toekomst minder geneigd zal zijn om nogmaals te wandelen, waardoor de kans daalt om je eigenlijke doel te behalen van de challenge.

Tip 8: Probeer iets nieuws

Iets nieuws proberen zorgt voor uitdagende variabiliteit. Dit kan motiverend werken. Zo kan je nieuwe plaatsen bezoeken, onbekende routes uitstippelen, variëren tussen wandelen en joggen, etc. 

 

NA het wandelen

Tip 9:  Deel jouw info bewust

Via Strava krijg je heel wat nuttige informatie te zien: hoeveel kilometer heb je afgelegd, hoe snel heb je gewandeld, etc. De vraag is wat je met deze digitale informatie doet. Je kan dit voor jezelf bijhouden, maar je kan dit ook delen met anderen. Hierbij raden we aan om bewust na te denken met wie je dit doet. Zo zien we dat sommigen al hun prestaties delen met een onbekend publiek. Hierbij wordt er een bepaalde appreciatie verwacht voor deze prestatie die vaak niet komt en waardoor de prestatie eerder een teleurstelling kent dan iets overwinnelijks. Indien je jouw prestaties deelt met een bekend publiek, zoals jouw wandelpartner(s), familie, vrienden, etc. hoef je niet na te denken over welke prestatie je deelt. 

Tip 10: Het is geen wedstrijd

De digitale Covid challenge zorgt ervoor dat we ook een rangschikking te zien krijgen van wie hoeveel kilometer al heeft afgelegd. Belangrijk is om je af te vragen wat de meerwaarde voor jou is en wat deze vergelijking voor jou kan betekenen. Echter kan deze sociale vergelijking ervoor zorgen dat een bepaalde prestatiemotvatie wordt gestimuleerd. Hoe doe ik het tegenover anderen? Dit kan resulteren in een gevoel van druk wat ervoor zal zorgen dat het plezier en de zinvolheid van het wandelen zal verdwijnen. 

Toekomstig onderzoek

Wat en waarom?Dodentochtstudievoorbij

Het onderzoek dat we uitvoerden in 2019 gaf ons boeiende antwoorden op de vragen waarom wandelaars deelnemen aan de 100 km Dodentocht en welke rol hun motivatie speelt in hun beleving en prestatie (zie Resultaten). Echter heeft dit onze nieuwsgierigheid niet doen afnemen, in tegendeel. In een vervolgstudie, die we in augustus 2021 willen uitvoeren, zijn we benieuwd naar...

  • meer metingen over de beleving van wandelaars
  • het effect van een wetenschappelijke mentale voorbereiding op de beleving en de prestatie tijdens de tocht

Hoe?

Het onderzoek bestaat uit vier fasen:

  1. Vragenlijst voor de Dodentocht (online)
  2. Motivationele training bij een geselecteerde groep wandelaars (nieuw!)
  3. Vragenlijsten tijdens de Dodentocht op vier momenten tijdens de tocht (+- 30 km, 50 km, 70 km en 90 km) (online of op papier)
  4. Vragenlijst na de Dodentocht (online)

Wie?

Alle wandelaars die interesse hebben om deel te nemen. Er wordt geen selectie gemaakt op basis van geslacht, leeftijd of sportieve voorbereiding.

Vragen?

Je kan ons contacteren via volgende gegevens: zie Contact.

Deelnemen of meewerken?

Laat het ons weten via onze formulieren.

 

“Het Dodentochtgevoel is geen fysiek maar een mentaal gevoel. Het gevoel dat je krijgt nadat je vanuit het diepste dal terug naar de oppervlakte bent gekropen, enkel en alleen op wilskracht.” - Jef Cauwenberghs (een jonge ongetrainde reporter die voor de allereerste keer deelnam aan de Dodentocht, 2015).

Dodentochtstudie 2019

Waarom voerden we dit onderzoek uit?

Ieder jaar staan duizenden te popelen om zich in te schrijven voor de 100 km Dodentocht. In 2019 was het dermate overweldigend dat de 13 000 tickets op minder dan twee uur uitverkocht waren. Daarnaast was het een zwevende vraag of het fysieke het overneemt van het mentale voor of tijdens de tocht. Is er een mentale grens die overschreden wordt na 50 kilometer? Wat drijft wandelaars om zich zo enthousiast in te schrijven om binnen 24u 100 km af te leggen? etc.

Deze lijst aan vragen leidde tot twee centrale vragen die we in de Dodentochtstudie 2019 wouden onderzoeken: Wat zijn hun doelen en wat is hun onderliggende motivatie? In welke mate speelt hun motivatie een rol in hun beleving en prestatie?

Download hier onze banner met een overzicht van het onderzoek.

Hoe is de Dodentocht ontstaan?

Voorzitter André De Clerck van de 100 km Dodentocht organisatie licht kort het ontstaan van de Dodentocht toe.

Wat is de motivatie achter de Dodentocht?

Aan het woord is voorzitter André De Clerck van de 100 km Dodentocht organisatie, celcoördinator Stéphanie De Leenheer en professor Maarten Vansteenkiste.

Hoe zit het onderzoek eruit?

Aan het woord is voorzitter André De Clerck van de 100 km Dodentocht organisatie, celcoördinator Stéphanie De Leenheer en professor Maarten Vansteenkiste.

 

 

Verloop

Fase 0: promotie van het onderzoekdodentochtstudie2019-5

In de maanden voor de Dodentocht konden geïnteresseerde deelnemers zich inschrijven voor het onderzoek online of aan onze infostand tijdens de afhaaldagen van de Dodentocht eind juli en begin augustus. In totaal schreven 1604 geïnteresseerden zich in voor het onderzoek (+-12.5% van alle wandelaars).

Fase 1: vragenlijst voorafgaand de Dodentocht

Drie dagen voor de Dodentocht ontvingen ingeschreven deelnemers de eerste vragenlijst. Deze ging na wat het doel was en waarom ze dit doel wouden nastreven. In totaal nam deze vragenlijst gemiddeld 20 minuten in beslag. In totaal vulden 1383 wandelaars de vragenlijst in.

Fase 2: vragenlijsten tijdens de Dodentochtdodentochtstudie2019-8

Op kilometer 27.3 (Ruisbroek), 53 (Merchtem), 72 (Lippelo) en 89.8 (Sint-Amands) vroegen we wandelaars een korte vragenlijst in te vullen die naging hoe ze zichzelf gemotiveerd hielden om verder te wandelen én hoeveel pijn en verveling ze ervoeren. Dit konden wandelaars doen online, op papier of in een vorm van een interview aan onze stand of al wandelend. Dit werd ingevuld door 704 wandelaars (post 1) tot 506 wandelaars (post 4).

Fase 3: vragenlijst na de Dodentocht

Binnen de eerste drie dagen na de Dodentocht vroegen we wandelaars een vragenlijst online in te vullen die hun beleving naging. Hoe plezierig was de tocht? Hoeveel pijn en verveling heb je ervaren? Zou je de tocht nogmaals willen wandelen? etc. In totaal vulden 1174 wandelaars deze vragenlijst in. 

Resultaten

Je kan de resultaten via volgende kanalen terugvinden:

 

Bekijk hier de foto's van de infoavond (5 maart 2020, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen)

Publicaties

Maud De Lille: Waar een wil is, is een weg

Masterproef: een onderzoek naar de verschillen tussen motivatieprofielen op de beleving van de 100 KM Dodentocht

Juno Koekelkoren: Doelgericht in beweging

Masterproef: een idiografisch onderzoek naar de doelen van deelnemers aan de Dodentocht en diens effecten op motivatie, prestatie en beleving

Julie Zels: Hoe jezelf in (mentale) beweging houden

Masterproef: een kwantitatief onderzoek naar de effectiviteit van zelfmotivatie op de beleving van de deelnemers aan de Dodentocht

Meer volgt...

 

Deelnemen?dodentochtstudie2019-2

Ik wil deelnemen als wandelaar

Link (nog) niet beschikbaar

 

Ik wil helpen als medewerker

 

Je kan ons contacteren via volgende gegevens: zie Contact

 

 

 

"De grootheid van een mens is niet te meten aan zijn verwezenlijkingen, maar aan zijn aspiraties..." - Een wandelaar na zijn opgave in 1981. 

Jouw ervaring delen?

Als onderdeel van het onderzoek naar de motivatie achter de Dodentocht, merkten we op dat vele wandelaars uitgebreid hun verhaal met ons wilden delen. 

Via onderstaande link kan je dit op anonieme wijze doen:

Deel jouw ervaring hier

In de pers

Contact en info

Voor al je vragen en informatie kan je terecht bij volgende personen:

Onderzoeksverantwoordelijke

Promotor

Een samenwerking van:

Logo UGent Dodentocht