Onderzoek aanmelden

Voer je zelf onderzoek uit? Ben je bezig met een bachelorproef/masteproef/onderzoeksproject en wil je dit graag in contact brengen met het expertisecentrum?

Vul dan het volgende formulier in en mail dit naar . Dan maken wij jouw onderzoek bekend op deze website.