Adolescenten als actieve managers van hun eigen psychologische noden.

Need-crafting in de adolescentie.nelelaporte

  1. Kunnen adolescenten hun psychologische noodbevrediging zelf managen ongeacht hun opvoedingsgeschiedenis?
  2. Kunnen we adolescenten trainen in hun capaciteit tot need-crafting?
  3. Welke invloed heeft need-crafting op de ontwikkeling van adolescenten?

Contact

Gerelateerde inhoud