Prof. Valérie Vanhoorne nieuw ZAP-lid in FFW

(15-09-2020)

Beste collega’s, medewerkers

 

Graag willen wij u informeren dat mevr. Valérie VANHOORNE door het universiteitsbestuur per 1 september 2020 werd aangesteld als ZAP-lid in onze faculteit. Prof. dr. Valérie VANHOORNE ressorteert onder de vakgroep FW01 en behoort tot het lab voor Farmaceutische Technologie. Wij heten prof. VANHOORNE van harte welkom en wensen haar veel succes toe.

Hierna vindt u haar biosketch.

Valerie Vanhoorne

 

Valérie Vanhoorne werd in 1988 geboren in Oostende (België). In 2011 studeerde ze met grote onderscheiding af als apotheker (Master of Science in Geneesmiddelenontwikkeling) aan de Universiteit Gent (UGent) en startte haar doctoraat onder leiding van prof. Jean‑Paul Remon en prof. Chris Vervaet in het Laboratorium voor Farmaceutische Technologie (UGent). In 2016 behaalde ze haar doctoraat in de Farmaceutische Wetenschappen op het onderwerp van continue agglomeratieprocessen. Ze bleef in het lab actief als postdoctoraal medewerker en focuste daarbij op innovatieve productieprocessen voor orale vaste doseervormen. Initieel werkte ze als postdoctoraal medewerker samen met Janssen Pharmaceutica (België) aan de ontwikkeling van predictieve empirische modellen voor continue directe compressie en van platformformulaties voor continue twin screw granulatie. Later, als doctor-assistent, werkte ze ook op specifieke doseervormen op maat van de patiënt en voerde enkele maanden onderzoek op rollercompactie uit aan de Universiteit van Düsseldorf. Haar huidige onderzoekslijn zal focussen op formulatie- en procesontwikkeling van continue productieprocessen en op personalisatie van doseervormen (via 3D-printing en multi-particulaire doseervormen) om tegemoet te komen aan de noden van specifieke patiëntenpopulaties.

 

Met vriendelijke groeten

Prof. Jan Van Bocxlaer

Decaan