Research Day & Student Research Symposium 19 April 2018

Zowel de Commissies Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) als de studentenraden (StuGG en StuFF) van de Faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en Farmaceutische Wetenschappen slaan de handen in elkaar om het wetenschappelijk onderzoekswerk op beide campussen naar voor te brengen en te promoten. De evenementen 'Research Day' en 'Student Research Symposium' zullen op 19 april 2018 samen doorgaan met als doel een breed publiek van student-onderzoeker tot ervaren senior onderzoeker aan te spreken en samenwerkingsverbanden te creëren of te versterken.

Wil je meer weten over actuele onderzoeksthema's toegelicht door toponderzoekers? Wil je zelf je onderzoek voorstellen a.d.h.v. een mondelinge presentatie en/of poster? Wil je kennismaken en ideeën uitwisselen met je medeonderzoekers?

Als masterthesisstudent, Honours Programme student, doctoraatsstudent of postdoctoraal onderzoeker, als deelnemer of als bezoeker, je bent van harte welkom!

Programma

De programma's van de 'Research Day' en het 'Student Research Symposium' zijn zodanig op elkaar afgestemd dat je beide initiatieven kan bijwonen.Poster RD-SRS 2018Programma RD-SRS 2018

Kandidaatstelling voor de parallelle sessies en/of posterbeurs

Research Day: kandidaatstelling voor een mondelinge presentatie tijdens de parallelle sessies

Een doctoraatsstudent of postdoctoraal onderzoeker van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen of Farmaceutische Wetenschappen kan aan de hand van een mondelinge presentatie (max. 10 minuten gevolgd door 5 minuten vragenronde) zijn/haar onderzoek voorstellen. De presentatie is volledig in het Engels en de timing zal strikt nageleefd worden. Je kan je kandidaat stellen door een abstract van het onderzoek dat je wenst voor te stellen in te dienen voor 31 januari 2018 via het online invulformulier.

Contactpersoon: Charlotte Crokaerts

 

Student Research Symposium: kandidaatstelling voor een poster op de posterbeurs

Honours Programme, masterthesis- en doctoraatsstudenten van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen of Farmaceutische Wetenschappen kunnen hun onderzoek voorstellen aan de hand van een poster. Je kan je kandidaat stellen door een poster van je onderzoek dat je wenst voor te stellen in te dienen voor 9 april 2018 via het online invulformulier.

Op het einde van de dag worden er prijzen voor de beste posters uitgereikt.

Contactpersoon: SOS@StuGG.be

Inschrijving

Ben je geïnteresseerd om dit event bij te wonen als deelnemer en/of bezoeker? Vrije toegang mits registratie via de online inschrijvingsapplicatie.

Contactpersoon

Charlotte Crokaerts