Contactgegevens

Er heerst een gezond spanningsveld tussen enerzijds de academische vakgroep en anderzijds de medische dienst anesthesie. Onderstaand schema leidt u naar de juiste informatiebron.

Vakgroep Anesthesiologie en Peri-operatieve geneeskunde

Prof. dr. Patrick Wouters , Vakgroepvoorzitter

Catherine Matthys, Vakgroepsecretariaat

Leden van de vakgroep

Universiteit Gent
Campus UZ Gent
Ingang 12 (2e verdieping) - route 1284
C. Heymanslaan 10
B-9000 Gent

Tel : 09 332 32 71

BE 0248 015 142

naar Startpagina Faculteit Geneeskunde

Campusplan

Dienst Anesthesie

Universitair Ziekenhuis Gent

Ingang 12 - (2e verdieping) -route 1284
C. Heymanslaan 10
B-9000 Gent

Tel: +32 (0)9 332 32 81
Fax: +32 (0)9 332 49 87

BE 0232 987 862

Team Anesthesisten

naar UZ startpagina

naar Startpagina Dienst Anesthesie