Onderwijs

De vakgroep verzorgt het onderwijs in veel opleidingen en graden binnen de Faculteit Geneeskunde en gezondheiswetenschappen. We verwijzen vooral naar Minerva voor alle onderwijsgerelateerde informatie.

Overzicht aanbod

  • Bacheloropleidingen
  • Masteropleidingen

Stages Dienst Anesthesie

Snel naar