Masterproeven MSG Anesthesie en Reanimatie, 2016-2017

Planning 20 mei

Anssens Sarah, Determination of the median effective dose of spinal Chloroprocaine for women in labour

Degrève Wouter, Werklastmeting bij artsen en aso na implementatie van de master na master in de specialistische geneeskunde: introductie van een nieuw meetinstrument en presentatie van de resultaten

Dumoulin Alexander, Epidemiology of augmented renal clearance in mixed ICU patients

Gozlan Christophe, Is er een verschil in remifentanil verbruik tijdens bariatrische heelkunde bij morbide obese patienten die 1g of 2g paracetamol krijgen bij inductie.

Maertens Tom, Personalized anesthesia. Can big data and genetic testing alter perioperative outcome?

Neuts Anneleen, Postoperatieve pijnstilling na arthroscopische schouderheelkunde. Het echogeleid selectief schouderblok als alternatief voor het echogeleid interscaleen blok? Een monocentrische, prospectieve, gerandomiseerde en observer-blinded studie.

Parys Sylvie, Brody effect en ventilatie-geïnduceerde veranderingen van hemodynamiek.

Persyn Joris, Comparison of opiate free anesthesia with opiate-anesthesia on postoperative shivering in morbidly obese patients scheduled for gastric bypass operation.

Schelfout Sam, Role of novel drugs in sedation outside the operating room: dexmedetomidine, ketamine and remifentanil

Vandenbosch Tineke, Reproduceerbaarheid van Pulse Pressure Variation

Vanhulle Lander, Evaluatie van acute normovolemische hemodilutie op de hartfunctie en de stolling tijdens leverchirurgie

VanOoteghem Matthias, Cerebral and splanchnic near-infrared spectroscopy in neonates undergoing arterial switch operation and in neonates undergoing aortic coarctation repair: a study protocol

Vermeulen Orfa, Intraperitoneal atomization of levobupivacaine during gynecological laparascopic procedures : Impact on pain, opioid use and length of recovery room stay (IPLA-studie)

Verzele Jonas, Vergelijking van 3D-TEE versus CT-scan bij de analyse van de anatomie van de circumflex arterie.

Willems Helena, Effects of anesthesia induction on microvascular reactivity monitored by near-infrared spectroscopy: is there a difference between smokers and non-smokers?