Tijdlijn: Functionering en evaluatie

Overzicht stagejaar

Augustus Okt/Nov Jan/Feb April/Mei Juli/aug
maand 1 maand 3 maand 6 maand 9 maand 12
Planningsgesprek Functioneringsgesprek Evaluatiegesprek Functioneringsgesprek Evaluatiegesprek
Prof. Wouters Cluster Peter/Meter Cluster Peter/Meter

Na afloop stage

Invullen ABC vragenlijst door de Assistent in opleiding

Dossierevaluatiegesprek door prof. Wouters