Over de vakgroep

De Vakgroep Anesthesiologie en peri-operatieve geneeskunde behoort tot de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Ze is een relatief kleine vakgroep maar heeft raakvlakken met praktisch alle aangeboden opleidingen. De meeste professoren zijn ook verbonden aan het Universitair ziekenhuis Gent en werken er als stafleden nauw samen met de anesthesisten (UZ Gent), die op hun beurt ook bijdragen aan het praktijkgericht onderwijs en aan het onderzoek binnen de vakgroep.

Onderzoeksactiviteiten

Het wetenschappelijk onderzoek omvat projecten in alle deelgebieden van de anesthesie. De klemtoon ligt op onderzoek van en naar nieuwe farmaca, ontwikkeling en evaluatie van nieuwe technieken en procedures.
Dit onderzoek draagt vaak bij tot een betere klinische patiëntenzorg.

Onderwijsactiviteiten

Het onderwijs in de anesthesie richt zich tot studenten geneeskunde, tandheelkunde, artsen-specialisten (anesthesisten) in opleiding, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers. De nadruk ligt vooral op relevant onderwijs voor de klinische praktijk.

Personeel

Universitair Personeel

Stafleden UZ Gent