Missie van de Vakgroep Biochemie

De Vakgroep staat garant voor baanbrekend onderzoek: jaarlijks worden grensverleggende onderzoeksresultaten gepubliceerd in de meest vooraanstaande internationale tijdschriften. De Vakgroep is één van de departementen van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) sinds de opstart in 1996. Het onderzoek is gekoppeld aan twee speerpuntprogramma’s van de UGent: immunologie/inflammatie en bio-informatica. De internationale uitstraling van het onderzoek blijkt ook uit het verwerven van zeer competitieve Europese (ERC, FP7) en Amerikaanse (NIH) financieringskanalen.
Dit onderzoek wordt gestuurd vanuit zes onderzoeksgroepen en omvat biochemische, moleculair-biologische en systeembiologische benaderingen naar de werking van de cel. Dit leidt tot vernieuwende inzichten in de principes van celcommunicatie, celbeweging en celorganisatie met toepassingsmogelijkheden in ondermeer inflammatie en immuniteit, metabolisme en kanker.
Naast dit fundamenteel basisonderzoek, bestaat ook een duidelijke koppeling naar translationeel onderzoek. Originele technologieën worden aangewend in grootschalige studies: zo bieden proteomics en interactomics programma’s nieuwe toepassingsmogelijkheden op het veld van biomerkers en de ontwikkeling van nieuwe therapeutica. Ondermeer via een uitgebreid netwerk van nationale en internationale samenwerkingen wordt dit gekoppeld naar (pre)klinisch onderzoek.


Op het gebied van onderwijs verzorgt de Vakgroep voornamelijk opleidingsonderdelen in de basiswetenschappen van de Audiologie en Logopedie, Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde, Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Medisch-sociale Wetenschappen, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, en Tandheelkunde. Daarnaast is de Vakgroep betrokken bij enkele postgraduaat opleidingen en permanente vormingen.


Verschillende leden van de Vakgroep hebben bestuursmandaten in zowel nationale als internationale organisaties en zijn zo betrokken bij beleidsvorming. Deze dienstverlening omvat ook taken als editor of peer reviewer voor toonaangevende tijdschriften in het domein van de levenswetenschappen , evaluaties van projectfinancieringen voor organisaties zoals de Europese Commissie en dergelijke meer.
Samen staan de ongeveer 100 leden van de Vakgroep garant voor deze drieledige opdracht.