Bijzondere richtlijnen uitleendienst - COVID-19 crisis

Omwille van de COVID-19 crisis gelden er vanaf 4 mei 2020 bijzondere richtlijnen in de uitleendienst van de Tand-, Mond- en Kaakziekten.

 

  • Er wordt maar 1 ontlener tegelijk toegelaten in de uitleendienst. Zie je dat er iemand binnen is, wacht dan op de gang.
  • Hou voldoende afstand (1,5m) van elkaar in de wachtrij.
  • Bij het terugbrengen van materiaal moeten de volgende maatregelen worden genomen:
    • maak het materiaal vooraf al zoveel mogelijk schoon met een clinell doekje
    • verwittig de medewerker van de uitleendienst van eventuele bijzonderheden waarop hij/zij moet letten
    • plaats vuil materiaal NIET OP DE UITLEENBALIE maar op de plaats voor vuil materiaal die door de medewerker van de uitleendienst wordt aangeduid
  • Schoon en vuil materiaal mogen NIET op hetzelfde werkblad worden geplaatst.