Microscooptandheelkunde Module I: Een microscoop: iets voor mijn praktijk? en Module II: Aan de slag met de microscoop

Wanneer
03-02-2022 van 09:00 tot 17:00
Waar
UZGent – Ingang 22 – Tandheelkunde
Voertaal
Nederlands
Door wie
Prof. Dr. Mieke De Bruyne / Prof. Dr. Maarten Meire / Drs. Valentin Vervack

Hoorcollege + practicum - Microscooptandheelkunde Module I: Een microscoop: iets voor mijn praktijk? en Module II: Aan de slag met de microscoop

De cursusreeks Microscooptandheelkunde wordt aangeboden in 3 modules. In de eerste module ligt de nadruk op basisbeginselen zoals instellen van de microscoop en correct in beeld brengen van het onderwerp. In de tweede module wordt meer ingegaan op interventies onder microscoop, op praktijkorganisatie en foto- en video mogelijkheden. In de derde module komen geavanceerdere toepassingen aan bod die meer domeinspecifiek zijn.


De eerste module in de voormiddag is bedoeld voor elke tandarts die wil kennismaken met de operatiemicroscoop als vergrotingsoptie in de tandheelkunde. Hij of zij heeft eventueel interesse in het integreren van de microscoop in de praktijk, maar geen of zeer beperkte ervaring ermee.


Deze cursus is een dynamisch geheel met theoretische hoorcolleges en praktische hands-on gedeeltes aan de microscoop. In het theoretisch gedeelte komen de basisbeginselen van microscooptandheelkunde aan bod, en worden mogelijkheden en toepassingen, voor- en nadelen toegelicht. De opbouw en de optica van de microscoop, belangrijk voor een goed begrip van de werking, worden besproken, en de vergelijking met dentale loupes wordt gemaakt.


U leert ontdekken hoe de microscoop een meerwaarde kan betekenen voor de kwaliteit van de dagelijkse tandheelkundige zorg, voor uw rug en voor uw praktijk. In het praktisch gedeelte leert u hoe u een operatiemicroscoop instelt, optimaal ergonomisch positioneert en zaken in beeld brengt van lage tot zeer hoge vergroting, zowel onder direct als indirect zicht, evenals de nodige oog-hand coördinatie toepassen. Elke cursist beschikt over een microscoop en wordt actief begeleid door ervaren practici.

Waar de eerste module in de voormiddag voornamelijk is bedoeld als kennismaking met de microscoop en het aanleren van basisinstellingen, gaat Module II een stap verder en ligt de nadruk op het doen, het leren uitvoeren van relatief eenvoudige tandheelkundige handelingen onder microscoop. De omschakeling naar een praktijkvoering met een operatiemicroscoop is namelijk een grote stap waar veel practici zonder extra training tegenaan botsen. De bedoeling van deze tweede module is om aan de hand van praktische voorbeelden en tips, maar ook door gestructureerde oefeningen in de prekliniek, dagdagelijkse tandheelkundige handelingen onder de microscoop te leren uitvoeren.

 

In het theoretisch luik komen praktijkorganisatie rond de microscoop, documentatie (foto en video) door de microscoop, licht in de praktijk, 2-handed en 4-handed microscooptandheelkunde aan bod. In het hands-on gedeelte leert de deelnemer onder microscoop caviteitspreparatie, matrixplaatsing, modelleren & afwerken van composiet uitvoeren, maar ook de pulpakamer ontleden, calcificaties verwijderen en kanalen opsporen.

 

Deze cursus is eveneens een dynamisch geheel met theoretische hoorcolleges en praktische hands-on gedeeltes aan de microscoop. Elke cursist beschikt over een microscoop en wordt actief begeleid door ervaren practici. In de deelnameprijs is de borenset met specifieke boren voor microscoop THK inbegrepen

DOELGROEP: Algemeen tandartsen, tandarts-specialisten, kaakchirurgen

BIJDRAGE: 750 euro / leden Dent-Alumni 800euro

                     Koffie, lunch en syllabus inbegrepen

AANTAL DEELNEMERS: max. 10

ACCREDITERING EN DEELGEBIED: 20 AE/DG 2 - 20AE/DG 4 aangevraagd*

Inschrijven voor cursus