Internationale lezing op initiatief van de afdeling Parodontologie en Orale Implantologie: The maxillary sinus: a black box in dentistry and medicine

Wanneer
27-05-2021 van 16:00 tot 17:30
Waar
Webinar
Voertaal
Engels
Door wie
Prof. Dr. Michael Bornstein
Voeg toe aan mijn agenda

Webinar - The maxillary sinus: a black box in dentistry and medicine

De sinus maxillaris bevindt zich in de directe nabijheid van boven(pre)molaren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sinuspathologie vaak gelinkt wordt aan tandpathologie. Peri-apicale abcessen en granuloma kunnen zich uitbreiden in de sinus maxillaris en hierdoor aanleiding geven tot odontogene sinusitis. Anderzijds kan niet-odontogene sinusitis druk veroorzaken ter hoogte van de apicale regio’s van boven(pre)molaren en hierdoor tandpijn induceren. Het spreekt voor zich dat beide processen goed gekend moeten zijn door tandartsen met oog op een correcte differentiële diagnose. In deze lezing wordt in detail ingegaan op de sinus maxillaris: anatomie, pathologie en therapie komen aan bod op basis van wetenschappelijke inzichten en casuïstiek met nadruk op 3D beeldvorming. Ook aandachtspunten met betrekking tot sinusaugmentatie worden besproken. Sinusaugmentaties worden immers frequenter uitgevoerd in de dagelijkse praktijk teneinde het plaatsen van implantaten in de atrofische processus maxillaris mogelijk te maken.

Prof Dr Michael Bornstein.jpg

 Prof. Dr. Michael Bornstein

DOELGROEP: Algemeen tandarts en parodontologen

BIJDRAGE: 150 euro / leden Dent-Alumni 100 euro

                    Deze lezing is omgezet naar een WEBINAR

AANTAL DEELNEMERS: max. 20

ACCREDITERING: 10 AE - DG 6

Inschrijving voor cursus