Dentalumni terugkomdag

Wanneer
18-11-2021 van 13:30 tot 17:00
Waar
Het Pand - Onderbergen 1 - 9000 Gent
Voertaal
Nederlands
Door wie
Em. Prof. Dr. De Visschere Luc / Dr. Janssens Barbara / Dr. Van Acker Jakob

Hoorcollege - Dentalumni terugkomdag

Deel 1: Dentale  radiografie in de tandheelkunde

Tijdens deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de huidige wetenschappelijke evidentie omtrent optimalisatie en justificatie van dentale radiografieën in de tandheelkunde, met bijzondere aandacht voor stralingsbescherming. De presentatie is gebaseerd op de bredere literatuur, recent onderzoek van de spreker en “the best clinical practice guidance for prescribing dental radiographs in children and adolescents: an EAPD policy document” waarvan de spreker mede-auteur is. Wanneer een tandheelkundige röntgenfoto nodig is, moet de toepassing ervan worden geoptimaliseerd, met als doel de blootstelling van de patiënt aan ioniserende straling te beperken volgens het ALADAIP-principe (As Low As Diagnostically Achievable being Indication-oriented and Patient-specific).

Deel 2: Gerodontologie aan de UGent: verleden, heden en toekomst

Op deze terugkomdag wordt teruggekeken op 20 jaar Gerodontologie aan de UGent maar vooral wordt er ook een blik geworpen op de toekomst. Eerst wordt er een kort overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van reeds uitgevoerd onderzoek en de historiek op het vlak van onderwijs. Vervolgens wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot het onderwijs, onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening op vlak van de Gerodontologie in kaart gebracht. Ook de komst van het Vlaams Instituut Mondgezondheid wordt toegelicht, inclusief de mondzorglijn en de mondzorglijn plus. Tenslotte kijken we naar de projecten en uitdagingen voor de toekomst. Gedurende de lezingen gaat er ook aandacht naar hoe Gerodontologie in de toekomst de dagelijkse praktijk zal/kan beïnvloeden.

DOELGROEP: Algemeen tandarts

BIJDRAGE: 155euro / leden Dent-Alumni 125euro

AANTAL DEELNEMERS: max. 60

ACCREDITERING EN DEELGEBIED: 20 AE aangevraagd*

Inschrijven voor cursus