VOLZET - Hedendaagse parodontale behandeltrajecten in de specialistische praktijk

Wanneer
24-06-2022 van 09:00 tot 12:30
Waar
Tandheelkunde UZ Gent - Corneel Heymanslaan 10 - 9000 Gent
Voertaal
Nederlands
Door wie
Prof. dr. Jan Cosyn

Hoorcollege - Hedendaagse parodontale behandeltrajecten in de specialistische praktijk

Circa 40% van de bevolking in België lijdt aan parodontitis aan het begin van dit decennium. Bepaling van de risico factoren samen met een adequate plaque controle van patiënten is de basis voor de preventie en het vermijden van uitgebreide therapie.
De huidige niet-chirurgische parodontale therapie omvat mondhygiëne instructies en subgingivale instrumentatie dmv handinstrumenten, sonische, ultrasonische instrumenten en laser. “Scaling en root planing” in combinatie met individuele mondhygiëne instructies en een effectieve plaque controle hebben getoond kosten-effectief te zijn om paropathogenen, inflammatie en verdiepte pockets te reduceren en het klinische aanhechtingsniveau te verbeteren. Nochtans is de genezing na initiële therapie beperkt voornamelijk ter hoogte van molaren door anatomische factoren en bereikbaarheid. Herevaluatie na 1 maand en 3 maanden is cruciaal voor het indiceren van parodontale chirurgie. Men onderscheidt in essentie resectieve en regeneratieve chirurgie, elk met hun indicaties. In deze reeks lezingen wordt in detail ingegaan op preventie van parodontitis (deel I), niet-chirurgische parodontale therapie (deel II) en chirurgische parodontale therapie (deel III) aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten en literatuur.

DOELGROEP: Algemeen tandarts

AANTAL DEELNEMERS: max. 80

ACCREDITERING EN DEELGEBIED: 20 AE/DG 6 aangevraagd*

Inschrijven voor cursus