Cursus 26 - Kiezen van het juiste implantaat en abutment

Wanneer
04-09-2020 van 14:00 tot 17:30
Waar
UZGent – Ingang 22 – Tandheelkunde
Voertaal
Nederlands
Door wie
Prof. dr. Jan Cosyn / Dr. Tim De Rouck
Voeg toe aan mijn agenda

Hoorcollege - Kiezen van het juiste implantaat en abutment

Implantaten worden steeds vaker aangewend bij prothetisch herstel. De industrie speelt hier gretig op in door het op de markt brengen van diverse implantaattypes en abutments. Het is vandaag dan ook als tandarts allerminst evident om door het bos de bomen nog te zien. Met het oog op een duurzaam prothetisch herstel zijn maximale botpreservatie en een minimale kans op complicaties belangrijke aspecten geworden bij de keuze van het implantaat en het abutment. Dit gezegd zijnde dient men in de praktijk vooral een ethisch verantwoorde keuze te maken in het overaanbod aan componenten. In deze lezing wordt besproken wanneer tissue-level dan wel bone-level implantaten geïndiceerd zijn en waarom de transmucosale verzegeling van cruciaal belang is voor botbehoud. Aan de hand van casuïstiek zal aangegeven worden hoe een verkeerd abutment, een verkeerde materiaalkeuze, het gebruik van niet-originele componenten, het achterlaten van cement en het veelvuldig op- en afhalen van abutments deze verzegeling kan verbreken met botverlies als gevolg. Uitgaande van de biologische principes en de eisen die gesteld worden aan een behandeling zal aansluitend een overzicht worden geboden van de meest courante abutments en hun indicatiegebied. Na afloop van deze cursus dient de tandarts in staat te zijn om een weloverwogen, biologisch gestuurde keuze te maken uit de waaier aan prothetische componenten.

 

DOELGROEP: Algemeen tandarts

BIJDRAGE: 170 euro / leden Dent-Alumni 130 euro

                     Koffie, syllabus inbegrepen

AANTAL DEELNEMERS: max. 36

ACCREDITERING EN DEELGEBIED: 20 AE/DG 6 (10AE) en DG7 (10AE) aangevraagd*

Inschrijven voor cursus