In de kijker - practica fysiologie

Na een jaar corona-onderbreking gingen de fysiologie practica eind september opnieuw van start. Studenten uit verschillende opleidingen kunnen er terug in de praktijk ervaren wat ze tijdens hoorcolleges in theorie aangereikt krijgen.

Fysiologie practica foto 1

De practica gaan voor het eerst door in de gloednieuwe ruimtes op de campus Heymans (faculteit Farmaceutische Wetenschappen). Het gebouw werd begin dit jaar in gebruik genomen en zal zoveel mogelijk (labo)practica uit de verschillende opleidingen van de Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen huisvesten. De lokalen zijn ruim en laten veel licht binnen. Voor de studenten is het bij de start van het academiejaar nog wat zoeken omdat ze niet vertrouwd zijn met de campus en het gebouw. Ook voor de practicumbegeleiders is het wennen omdat ze de ruimtes nu moeten delen met andere practica. Dat betekent dat voor en na elk gebruik alle toestellen opgesteld en nadien weer opgeborgen moeten worden. Dit vraagt wat meer organisatie en discipline. Om de opstellingen vlot gebruiksklaar te maken werden ze door de TOWO collega's zo veel mogelijk plug-in mobiel gemaakt.

Er worden fysiologie practica georganiseerd voor meerdere vakken uit diverse opleidingen binnen de faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen. Op het moment dat we een kijkje gingen nemen was er eentje aan de gang voor studenten 2de bachelor Geneeskunde in aansluiting op het vak Zenuwstelsel en zintuigen. Later dit semester komen practica voor de studenten Tandheelkunde en Audiologische Wetenschappen aan bod. In het tweede semester staan er nog aantal voor de opleiding Biomedische Wetenschappen op de planning. Studenten kunnen er afhankelijk van het vak aan de hand van verschillende opstellingen en proeven zelf fysiologische verschijnselen ervaren en meten. We zagen studenten aan de slag met het meten van reflex- en reactietijd, spiercontractie en oogmetingen maar er worden ook practica gegeven rond b.v. spirometrie, EKG en arteriële bloeddruk. 

Fysiologie practica foto 3

De titularissen fysiologie (Prof. Bosmans, Prof. De Hert, Prof. Labro, Prof. Leybaert en Prof. Wouters) bepalen welke practica voor hun studenten van toepassing zijn. Het zijn echter de assistenten Jolien De Waele en Hanane Tahiri die instaan voor de organisatorische uitwerking ervan. Zij begeleiden telkens kleine groepen studenten (30 à 35 studenten per sessie) om met de opstellingen aan de slag te gaan. Naast studenten op weg helpen, tussendoor hun vragen beantwoorden en feedback geven, moeten ze bepaalde practicumonderdelen ook continu begeleiden. Hanane en Jolien krijgen hierbij voor elke sessie ondersteuning van 1 of 2 student-assistenten. Dit zijn studenten die bij voorkeur het jaar voordien zelf het practicum hebben gevolgd en op basis van motivatie en CV uitgeselecteerd worden. Ze krijgen vooraf een korte opleiding en kunnen voor de start van de practicareeks zelf komen oefenen om de opstellingen goed onder de knie te krijgen. 

Fysiologie practica foto 2

Door de grote en nog steeds stijgende studentenaantallen in de verschillende opleidingen van de faculteit moet hetzelfde practicum vaak worden herhaald om alle studenten de kans te geven de verschillende onderdelen te doorlopen. Tijdens de lesweken betekent dit meerdere practicummomenten per week die door de assistenten begeleid worden. In het totaal zullen er dit academiejaar +/- 1000 studenten de revue passeren. Al voor de corona pandemie werd ervoor geopteerd om bepaalde practicumonderdelen naar een online sessie om te vormen. De theoretische inleiding die vroeger mondeling voor elke groep herhaald werd, is ondertussen in een presentatie gegoten die de studenten vooraf online moeten doornemen. Op die manier kunnen ze tijdens de practica zelf onmiddellijk aan de slag. De studenten die we spraken, appreciëren deze manier van werken omdat ze in hun eigen tempo de theorie in zich op kunnen nemen en een houvast hebben als voorbereiding op het examen, waar vragen over het practicum kunnen worden gesteld.