Farmacologie

Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen

Opleiding Geneeskunde

 • 2e bachelor :
  Blok Gastro-intestinaal en endocrien stelsel, stofwisseling, partim gastro-intestinale fysiologie (10 u)
  Blok Farmacologie (22,5 u)
 • 3e bachelor :
  Blok Diagnostische en therapeutische methodieken, partim farmacotherapie (15 u, waarvan 9 u met 20 groepen)
  Blok Problemen van digestief stelsel, endocrien stelsel en voeding, partim farmacotherapie (5 u, waarvan 3 u met 20 groepen)
  Blok Problemen van neus, keel, oor, hals, huid en ogen, partim farmacotherapie (3 u, waarvan 2 u met 20 groepen)
 • 1e master :
  Blok Problemen van hart, longen en bloedvormende organen , partim farmacotherapie (4 u, waarvan 3 u met 20 groepen)
  Blok Problemen van borst en urogenitaal stelsel , partim farmacotherapie (3 u, waarvan 2 u met 2 groepen))
  Blok Problemen van het bewegingsstelsel, partim farmacotherapie (3 u, waarvan 2 u met 20 groepen))
  Blok Problemen van de oudere, partim farmacotherapie (3 u, waarvan 2 u met 20 groepen)
 • 2e master :
  Blok Problemen van geestelijke gezondheid en zenuwstelsel, partim farmacotherapie (3 u, waarvan 2 u met 20 groepen)
  Blok Problemen van klinische genetica, verloskunde, pediatrie en adolescentie, partim farmacotherapie (6 u)
  Blok Gezondheid en Maatschappij III, partim farmacotherapie (30 u, waarvan 7 u met 8 groepen )
 • 3e master:
  Masterproef III: Geïntegreerd klinisch probleem oplossen: farmacotherapeutische consultvoering

Opleiding Tandheelkunde

2e bachelor :
Farmacologie (15 u)

Gezondheidsvoorlichting en -bevordering

Schakelprogamma tot master :Fysiopathologie (50 u)

Verpleegkunde en vroedkunde


Schakelprogramma tot master : Klinische farmacologie (22,5 u)

chakelprogramma Master : Reflecties over alternatieve geneeswijzen (10 u

Biomedische wetenschappen

1e master : Farmacologie (30 u)
Good clinical practice - Klinische Studies (15 u)

Faculteit farmaceutische wetenschappen

 • 1e bachelor farmaceutische wetenschappen :
  Anatomie en algemene fysiologie van de mens (45 u)
 • 2e bachelor farmaceutische wetenschappen :
  Fysiologie en pathofysiologie van de lichaamsstelsel (52.5 u)
 • 3e bachelor farmaceutische wetenschappen :
  Farmacologie (45 u)
 • 1e master in de farmaceutische zorg, 1e master in de geneesmiddelenontwikkeling :
  Farmacotherapie en farmaceutische zorg I (30 u)
 • 2e master in de farmaceutische zorg, 2e master in de geneesmiddelenontwikkeling :
  Farmacotherapie en farmaceutische zorg II (30 u)