Kerntaken Onderwijs

De vakgroep Fundamentele & Toegepaste Medische Wetenschappen richt zich op het organiseren van het onderwijs :

 • Fysiologie in diverse opleidingen in de faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, in de opleiding Farmaceutische Wetenschappen en in de opleiding Psychologie
 • Farmacologie in diverse opleidingen in de faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen en in de opleiding Farmaceutische Wetenschappen
 • Klinische farmacologie in de opleidingen Geneeskunde & Tandheelkunde
 • EHBO & dringende geneeskundige hulpverlening in diverse opleidingen in de faculteit Geneeskunde & Gezondheidwetsnchappen en in de opleiding Farmaceutische Wetenschappen
 • Specialistische geneeskunde
  • Urgentiegeneeskunde
  • Anesthesie en reanimatie
 • Permanente vorming
  • Algology
  • Rampenmanagement

De vakgroep besteedt naast het theoretisch onderwijs veel aandacht aan simulatieonderwijs, praktijklessen en workshops.