Overzicht vakken per afstudeerrichting

De vakgroepleden doceren in veel opleidingen en graden binnen de Faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen. We verwijzen vooral naar Minerva voor alle onderwijsgerelateerde informatie.

Geneeskunde

  • Klinische en communicatieve vaardigheden I
  • Zenuwstelsel en zintuigen
  • Cel II : Structuur en functies
  • Farmacologie
  • Cardiovasculair stelsel, ademhaling, nier en urinewegen

Tandheelkunde

 • Klinische vaardigheden I: EHBO, communicatie, mondhygiëne-instructie
 • Bouw en functie I en II
 • Bouw en functie III
 • Cel II : Structuur en functies

Logopedie en audiologische wetenschappen

  • Capita selecta uit de fysiologie
  • Elektrofysiologie
  • Wijsbegeerte, ethiek en geschiedenis van de zorgenverstrekking

Biomedische wetenschappen

  • Algemene fysiologie
  • Stelselmatige fysiologie

Farmaceutische wetenschappen

  • Fysiologie en pathofysiologie van de lichaamsstelsels
  • Anatomie en algemene fysiologie van de mens
  • Farmacologie

Psychologie

  • Fysiopathologie

Masteropleidingen

Geneeskunde

  • Klinische, technische en communicatieve vaardigheden II
  • Verdiepend klinisch redeneren

Partims in

 • E-lijn: Mentorship in de bachelors geneeskunde en 1e master geneeskunde
 • P-lijn : tutorials in de 2e en 3e bachelor geneeskunde

Revalidatiewetenschappen

Pijn en participatie in de musculoskeletale revalidatie

Tandheelkunde

 • Bouw en functie III
 • Bouw en functie IV
 • Farmacologie

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

 • Fysiopathologie

Verpleegkunde en vroedkunde

 • Klinische farmacologie
 • Reflecties over alternatieve genezingswijzen

Biomedische wetenschappen

 • Farmacologie
 • Functionele aspecten van het centraal zenuwstelsel
 • Good clinical practice - Klinische studies

Master of Science in de farmaceutische zorg | Master of Science in de geneesmiddelenontwikkeling

 • Dringende geneeskundige hulpverlening

Master of Science in de klinische biologie

 • Aanvullingen in de fysiologie en de fysiopathologie van de mens

Schakelprogramma tot Master of Science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering

 • Fysiopathologie

Specialistische opleiding geneeskunde

Overkoepelend

 • Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts

MSG Anesthesie en reanimatie

MSG Urgentiegeneeskunde

 

Stages

 • Juniorstages (1e master geneeskunde)
 • Verdiepende Anesthesie (2e en 3e master geneeskunde)

Meer lezen

Algemene facultaire info stages