Klinische farmacologie

Klinische farmacologie  | Professor Thierry Christiaens (geen info ontvangen)

info van oude website :

Onderzoekcoördinator

Prof. dr. Thierry Christiaens , Dr. Genees-, Heel- en Verloskunde; huisarts - klinisch farmacoloog

Team

  • Professor P. De Paepe, Arts, Dr. Medische wetenschappen, urgentiearts-klinisch farmacoloog
  • Professor S. Rottey, Arts, Dr. Medische wetenschappen, medisch oncoloog, klinisch farmacoloog
  • Professor R. Vander Stichele, Dr. Geneeskunde, Dr. Medische wetenschappen, huisarts-klinisch farmacoloog
  • Professor H. Pieterse, Master in de Farmacochemie, Dr. Medisch-Sociale wetenschappen
  • Professor M. Twagiramukiza, Dr. Geneeskunde, klinisch farmacoloog
  • M. Elseviers, Dr. Biomedische wetenschappen, emeritus (op vrijwillige basis)

Wetenschappelijke medewerkers

B. Delafontaine, Arts, praktijkassistent, klinisch farmacoloog i.o.

C. Duràn, Arts PhD student

I. Ivanova, Arts, PhD student

M. Lobeau, Master Farmaceutische Wetenschappen, Dr. Farmaceutische Wetenschappen praktijkassistent

K. Paque, Master in de verpleeg- en de vroedkunde, PhD student

L. Rogghe, Arts, praktijkassistent

M. Wauters, Master in de verpleeg- en de vroedkunde, PhD student

G. Van Lancker, Arts, praktijkassistent, klinisch farmacoloog i.o.

E. Van Leeuwen, Arts, praktijkassistent, klinisch farmacoloog i.o.

Onderzoeksprojecten

  • Goed geneesmiddelengebruik.

Een belangrijk deel van dit eerste onderzoekdomein spitst zich toe op het medicatiegebruik bij ouderen. Er wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van het voorschrijven bij deze kwetsbare groep in de thuissituatie en in het woonzorgcentrum, waarbij in samenwerking met diverse Europese landen gezocht wordt naar tools voor farmacotherapeutische beslissingsondersteuning. Een domein van expertise betreft het onderzoek naar het gebruik van psychofarmaca (antidepressiva, antipsychotica, slaapmiddelen) en van anticholinergica bij (dementerende) oudere personen.

Om het onoordeelkundig gebruik van deze middelen in België te reduceren, werkt de onderzoekseenheid samen met de Vlaamse en Federale overheid aan verbeterprojecten (het WZC Leiehome project ), en aan het opstellen van Vlaamse kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra.

Daarnaast werkt de onderzoekseenheid mee met de Belgian Psychotropics Expert Platform (BelPep ) en het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI/CBIP www.bcfi.be ).

De onderzoekeenheid neemt ook deel aan het onderzoek naar het verbeteren van het geneesmiddelengebruik via andere gezondheidswerkers zoals apothekers en verpleegkundigen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de faculteit farmaceutische wetenschappen van de UGent en met de Universiteit Antwerpen.

Verder heeft de onderzoekseenheid diverse binnenlandse en buitenlandse samenwerkingsverbanden op het vlak van onafhankelijke informatie over geneesmiddelen, cross-nationaal (Europees) onderzoek naar gebruik van en toegang tot geneesmiddelen.

  • Cardiovasculair risicomanagement.

Verder doet de onderzoekseenheid onderzoek naar cardiovasculair risicomanagement in landen met lage tot middelgrote inkomens. Meer in het bijzonder heeft ze een leidende functie in het bevolkingsonderzoek dat samen met de Université Catholique de Bukavu (UCB) in Zuid-Kivu (Democratische Republiek Congo) wordt gevoerd.

  • Toegepast farmacokinetisch-farmacodynamisch (PK-PD) onderzoek

De unit legt zich toe op toegepast farmacokinetisch-farmacodynamisch onderzoek (PK-PD modellering) van geneesmiddelen en toxische agentia in kwetsbare patiëntgroepen (o.a. kinderen, kritiek zieke patiënten op intensieve zorgen en spoedgevallen), in nauwe samenwerking met de ziekenhuisapotheek en kliniekafdelingen van het Universitair Ziekenhuis Gent. Voor wat betreft het pediatrisch geneesmiddelenonderzoek maakt de onderzoeksgroep deel uit van het nationaal IWT-SBO onderzoeksconsortium SAFEPEDRUG .

Contact

Klinische Farmacologie

Blok B 1e verdieping | tel. 09/332 58 00