Gent Minimaal Invasieve Gynaecologie (GMIG)

De onderzoeksgroep 'Gynaecologie' doet binnen deze onderzoekslijn onderzoek naar nieuwe methoden en nieuwe toepassingen binnen de gynaecologische minimaal invasieve chirurgie, met name op het gebied van laparoscopische en hysteroscopische chirurgie.

Onderzoeksprojecten

Nieuwe hysteroscopische technieken voor de behandeling van intra-uteriene afwijkingen

Hysteroscopie laat toe om afwijkingen in de baarmoeder te behandelen onder rechtstreeks zicht. Deze projecten spitsen zicht toe op de waarde van nieuwere technieken voor operatieve hysteroscopie.

 

Preventie van intra-uteriene adhesies na hysteroscopische chirurgie

Middels hysteroscopie kunnen verklevingen in de baarmoeder losgemaakt worden om zo de vruchtbaarheid te herstellen. Anderzijds, kan er ook littekenweefsel ontstaan na het hysteroscopisch verwijderen van intra-uteriene afwijkingen. Het onderzoek richt zich op het voorkomen van (nieuwe) verklevingen na operatieve hysteroscopie.

 

Optimalisatie van pijnstilling tijdens ambulante diagnostische hysteroscopie

Dit onderzoek concentreert zich op het comfort van de patiënt tijdens poliklinische diagnostische hysteroscopie.

 

Nieuwere technieken voor endometriosechirurgie

In dit project worden nieuwere technieken voor de laparoscopische behandeling van endometriose bestudeerd.

 

Hospitalisatieduur na minimaal invasieve procedures

Hierbij wordt nagegaan of de standaard hospitalisatieduur na minimaal invasieve gynaecologische chirurgie verkort kan worden.

Samenwerkingsverbanden

Voor de multicentrische onderzoeksprojecten is er samenwerking met verscheidene binnenlandse en buitenlandse ziekenhuizen, zijnde het Bergman Clinics, Amsterdam (Nederland), Catharina Ziekenhuis, Eindhoven (Nederland), Cliniques universitaires St. Luc, Brussel, CHR de la Citadelle, Liège, CHU Liège, Imelda ziekenhuis, Bonheiden, Isala ziekenhuis, Zwolle (Nederland), Jessa ziekenhuis, Hasselt, OLVG Oost en West, Amsterdam (Nederland), UZ Brussel, UZ Leuven, Zaans Medisch Centrum, Zaandam (Nederland).

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Studieteam Vrouwenkliniek

09 332 07 58