Kinderorthopedie

De onderzoeksgroep 'Orthopedie en Traumatologie' richt zijn onderzoek binnen deze onderzoekslijn naar chirurgische en niet-chirurgische behandeling van stoornissen in houding en beweging ten gevolge van cerebrale parese (alsook ten gevolge van andere neuromusculaire aandoeningen).

Onderzoeksprojecten

Studie van de effecten van een medicamenteuze behandeling op de optimalisatie van beweging en functie bij kinderen en volwassenen met cerebrale parese


Studie van de effecten van (multilevel) chirurgie ter optimalisatie en behoud van beweging en functie bij kinderen en volwassenen met cerebrale parese (zowel voor het bovenste als onderste lidmaat)

 

Onderzoek naar alternatieve (non-fusie) technieken in de behandeling van adolescente idiopathische scoliose

Samenwerkingsverbanden

Publicaties (in het Engels)

 

Vragen?

  • Patricia Geirnaert, studieverpleegkundige

patricia.geirnaert@uzgent.be

tel. 09 332 57 18