Rol van epigenetica bij de groei van tweelingen

De Universiteit Maastricht wil in samenwerking met het Fonds TWINS nagaan of er een verschil is in epigenetica tussen eeneiige tweelingen die na de bevruchting heel vroeg gesplitst zijn en eeneiige tweelingen die pas op dag 4 of later gesplitst zijn.

Wat is epigenetica?

Epigenetica is letterlijk vertaald 'bijkomend bij het DNA'. Het zijn veranderingen in het erfelijk materiaal, zónder verandering in de DNA-volgorde. Epigenetische veranderingen zijn markeringen die genen kunnen aan- en uitschakelen, een soort extra controlelaag bovenop het DNA. Verschillen tussen eeneiige tweelingen ontstaan door verschillen in epigenetica en niet door verschillen in hun DNA. Want de DNA-volgorde van een eeneiige tweeling is identiek.

Hoe verloopt de studie?

De epigeneticastudie maakt gebruik van reeds verzamelde data van het Oost-Vlaams Meerlingenregister bij de geboorte. U hoeft dus zelf niets te doen.

Bij de geboorte zijn medische gegevens verzameld zoals het geslacht, de zwangerschapsduur en het geboortegewicht. De placenta is onderzocht, het aantal vruchtvliezen is genoteerd en er is bepaald of de tweeling eeneiig of twee-eiig is.

Ook een klein stukje placenta is bewaard gebleven. Dat placentabiopt gebruiken we nu om de epigenetische verschillen binnen het tweelingpaar bij de geboorte aan te tonen via DNA-onderzoek.

We verzamelen ook nieuwe informatie via een vragenlijst (30 min.) en een speekselstaal op volwassen leeftijd. Daarvoor vragen we uw medewerking. De vragenlijst kunt u thuis online invullen en voor het speekselstaal sturen we u een afnamekit op.

Wie kan deelnemen?

In totaal zullen 240 willekeurig geselecteerde eeneiige tweelingen of 120 tweelingparen deelnemen aan deze studie. Omdat we naar verschillen binnen het tweelingpaar willen kijken, zullen we alleen de data kunnen analyseren als beide tweelingen bereid zijn om mee te doen.

Contact

  • Studieteam Fonds TWINS

twins@uzgent.be

09 332 07 58