Global Reproductive Health

Onderzoeksprojecten

Institutionele universitaire samenwerking met  Universidade Eduardo Mondlane 5Maputo, Mozambique) (2006-2018)

Binnen deze lange termijnsprogramma van 12 jaar hebben de partner universiteiten een 3 delige functie nl. aanbieden van opleidings-, onderzoek gerelateerde en sociale diensten. Deze samenwerking heft als doel om de locale universiteit beter en verder uit te bouwen.

 

Institutionele universitaire samenwerking met MUST universiteit in Mbarara, Uganda

IUC 2021 Phase In MUST | Vliruos

BInnen dit onderzoek focust men op het versterken en uitbreiden  van  de diensten (opleiding en onderzoeksgerelateerd) binnen de Mbara Univercity of science and Technology (MUST). Door het aanpakken van demografische moeilijkheden, wenst men een verbetering te bekomen binnen de huishoudens van de hoog risico populatie.

 

De vergeten vader: een multicomponente interventie

In deze studie wil men de rol van vaders in Zuid-Mozambique onderzoeken en hoe men kan tegemoed komen aan een betere gezondheidsuitkomsten voor de moeders. We willen de betrokkenheid van de vader bij de prenatale zorg van zwangere vrouwen verhogen.

Samenwerkingsverbanden

  • International Centre for Reproductive Health (ICRH), Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (UGent)
  • ICRH Mozambique

Vragen?