Biofabricatie van weefsel-specifieke bouwstenen

De onderzoeksgroep 'Weefselengineering en Biomaterialen' focust zich binnen deze onderzoekslijn op weefselspecifieke bouwstenen. 

Sferoïden met controleerbare grootte en vorm worden gegenereerd met behulp van non-adhesieve microwell cultuursystemen (200 en 400µm wells). Weefsel-specifieke bouwstenen worden gemaakt met verschillende fenotypes (bot, kraakbeen, hartklep, vet, ...). Geprevasculariseerde bouwstenen werden ontwikkeld om capillaire netwerken te integreren in 3D weefsels.

Onderzoeksprojecten

Fabricatie van gevasculariseerde sferoïden om te bioprinten

In weefselengineering blijft de voornaamste uitdaging de integratie van een vasculair netwerk in geëngineerd weefsel. Aangezien de biofabricatie via 3D bioprinten opgang maakt, geloven we dat er nood is aan kleine geprevasculariseerde bouwstenen, die kunnen geïncorporeerd worden in een gebioprint construct, special voor de creatie van bloedvaten in micron bereik.

We genereren geprevasculariseerde sfero¨iden met afmetingen die geschikt zijn om door de naald/opening van een printhoofd te passeren tijdens het 3D bioprinten. Hiervoor worden endotheelcellen gecombineerd met ondersteunende celtypes op een goedkope, efficiënte high throughput manier.

 

Biofabricatie van (fibro)cartilago sferoïden

In kraakbeenonderzoek blijft de regeneratie van weefsels met het geschikte kraakbeen-fenotype de voornaamste uitdaging aangezien (fibro)cartilago cellen de neiging hebben om te dedifferentiëren. Vertrekkend van fibrochondrocyten, articulaire chondrocyten en menselijke beenmerg stamcellen, genereren we sferoïden met het (fibro)cartilago fenotype. Deze sferoïden hebben afmetingen die geschikt zijn om door de naald van een printhoofd te passeren gedurende het 3D bioprinten van analogen van kraakbeenweefsel op macroschaal.

 

Fabricatie van (gevasculariseerde) sferoïden voor botweefselengineering

Met behulp van agarose microwell-cultuursystemen genereren we sferoïden van dentale pulpstamcellen en endotheelcellen. Het effect van de microwell-afmetingen, het aantal en de verhouding van cellen en media op de kwaliteit en differentiatie van de sferoïden wordt onderzocht met behulp van live/dead en (immuno)histochemische kleuringen. Deze sferoïden hebben afmetingen die geschikt zijn om door de naald/opening van een printhoofd te passeren gedurende het 3D bioprinten van scaffolds voor botsubstitutie.

 

Alcian blue Pecam picrosirius

Publicaties (in het Engels) 

Vragen?

  • Lise De Moor, onderzoeker

lise.demoor@ugent.be

    • Chris Vercruysse, onderzoeker

    chris.vercruysse@ugent.be