Ontwikkeling van (bio)inkten op basis van alginaat en bioactief glas voor botweefselengineering

Over deze onderzoekslijn

In ons labo combineren we gesynthetiseerde bioactieve glazen (BAG) met (gemethacryleerde) alginaat hydrogelen om (bio)inkten geschikt voor botweefselengineering te ontwikkelen.

We onderzoeken het effect van de samenstelling en het gehalte van BAG op de printbaarheid, mechanische eigenschappen, biocompatibiliteit en differentiatiecapaciteit van de bioinkt. Crosslinkbare hydrogelen, zoals methacrylamide gemodificeerd gelatine en methacrylaat gemodificeerd alginaat worden gesynthetiseerd in samenwerking met de PBM groep. Enkelvoudige cellen of sferoïden worden ofwel uitgezaaid op ofwel geïncorporeerd in de geprinte scaffolds.

Publicatie

  1. De Caluwé T., Vercruysse C.W.J., Ladik I., Convents R., Declercq H.A., Martens L.C., Verbeeck R.M.H.: Addition of bioactive glass to glass ionomer cements: Effect on the physico-chemical properties and biocompatibility. Dental Materials 2017, 33, e186-e2031414-1428.
  2. De Caluwé T., Vercruysse C.W.J., Declercq H.A., Schaubrroeck D., Verbeeck R.M.H., Martens L.C.: Bioactivity and biocompatibility of two fluoride containing bioactive glasses for dental applications. Dental Materials 2016, 32, 1414-1428.

Vragen?

  • Ruslan Dmitriev, professor/hoofd van de groep

09 332 51 33