Ontwikkeling en biocompatibiliteit van biomaterialen

De onderzoeksgroep 'Weefselengineering en Biomaterialen' ontwikkelt binnen deze onderzoekslijn in hun labo onder meer inkten voor het 3D (bio)printen, die bestaan uit (gemethacryleerde) hydrogelen en/of biokeramieken. 

Calciumfosfaat en -silicaat cementen en keramieken en biodegradeerbare glazen worden onderzocht en geoptimaliseerd voor tandheelkundige restauraties en als botsubstituten. Mesoporeuze keramieken worden gebruikt als drug delivery systeem. Cel/biomateriaal interacties worden routinematig onderzocht aan de hand van cytotoxiciteit, biocompatibiliteit en immunohistochemische kleuringen.

Onderzoeksprojecten

Ontwikkeling van bioinkt op basis van alginaat en bioactief glas voor botweefsel engineering

Bioactief glas (BAG) met verschillende samenstellingen wordt gesynthetiseerd en gecombineerd met gemethacryleerd alginaat om inkten te maken voor botweefselengineering. Het effect van de samenstelling en het gehalte van het bioactieve glas op de printbaarheid, mechanische eigenschappen, biocompatibiliteit en differentiatiecapaciteit van de inkt wordt onderzocht. Methacrylamide gemodificeerd gelatine en methacrylaat gemodificeerd alginaat worden gesynthetiseerd in samenwerking met de PBM groep.

 

Optimalisatie van een tricalciumsilicaatcement

Tricalciumsilicaat (TCS) wordt gesynthetiseerd en het cement (TCSC) wordt geradiopacifeerd en gesupplementeerd met mesoporeus silica om een continue afgifte van medicijnen te realiseren. Het effect van dergelijke afgifte op de proliferatie, mineralisatie en differentiatie van dentale pulpstamcellen wordt onderzocht met behulp van live/dead, MTT analyse en histologische kleuringen.

 

Biocompatibiliteit van commerciële en experimentele tricalciumsilicaatcementen

Biocompatibiliteit van commercieel beschikbare tricalciumsilicaatcementen (TCSC) op dentale pulp stamcellen wordt geëvalueerd. Dentinebrugvorming in de nabijheid van TCSC restoraties wordt onderzocht in een schaapstudie.

 

Alginaat Scaffold Bio-actief glas scaffold Bio active glass

 

Samenwerkingsverbanden

Publicaties (in het Engels)

Vragen?

  • Chris Vercruysse, onderzoeker

chris.vercruysse@ugent.be