Onderwijs

De vakgroep verzorgt onderwijs in diverse opleidingsonderdelen voornamelijk van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, maar ook in drie andere Faculteiten:

De lijst van opleidingsonderdelen waarin de ZAP leden van onze vakgroep - als titularis en als blok- of lijncommissievoorzitter - het onderwijs verzorgen, wordt weergegeven.