Opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, major Sporttraining.
Master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, major fysieke activiteit, fitheid en gezondheid.

Keuzevak 'Voedingsleer': titularis: prof. dr. Hans Van Vlierberghe