Opleiding master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

  • Zorgethiek: titularis: prof. dr. Dirk Vogelaers
  • Patiëntenbeleid: titularis: prof. dr. Francis Colardyn
  • Financieel beheer: titularis: prof. dr. Francis Colardyn