Masteropleiding in de specialistische geneeskunde

Vanaf het academiejaar 2009-2010 is aan alle Vlaamse universiteiten de Masteropleiding in de specialistische geneeskunde gestart.

Een volledig overzicht van de specialistische opleiding is terug te vinden op http://www.msg.ugent.be/aso/opleiding/

Selectiecriteria inwendige geneeskunde

Kandidaat Artsen Specialisten in Opleiding (ASO) dienen de volgende gegevens mee te delen:

  • datum en plaats van geboorte
  • gehuwd of niet, eventueel kinderen
  • begin- en einddatum van de geneeskundige studies
  • lijst met de uitslagen van de bachelors en van de masters (enkel totaal der punten van elk jaar. Deze zijn te bekomen op het studentensecretariaat van het decanaat) + vermelden in welke zittijd ze behaald zijn.
  • eventueel leerling-assistentschap, waar (+attest)
  • eventueel researchwerk (+attest)
  • eventueel bijzondere vermeldingen, publicaties (+reprint)
  • stages interne geneeskunde vermelden
  • twee recente pasfoto's

Vóór 1 juli een brief met cv richten aan:

de Voorzitter van het Bestuurscollege
Departement Inwendige Ziekten
Kliniekgebouw 12, 6de verdieping
Universitair Ziekenhuis
De Pintelaan 185
9000 Gent

Puntenverdeling

Assistenten inwendige geneeskunde

Assistenten in het UZ Gent

Assistenten geassocieerde ziekenhuizen

Assistenten wetenschappelijk onderzoek

Aanvullingen in de Inwendige Geneeskunde - Deel 1

Deze opleiding voor de artsen specialisten in opleiding vinden telkens plaats op de derde donderdagavond van de maand van 16 tot 19.40 uur, tenzij anders vermeld. Drank en broodjes zijn voorzien.
Indien de assistenten om de één of andere reden de les niet kunnen bijwonen, gelieve het secretariaat Interne te verwittigen op 09/332 21 55 of een mailtje te sturen naar lieve.buysse@uzgent.be.

Wetenschappelijke verdieping in inwendige geneeskunde, deel I

vindt iedere 2de donderdag van de maand plaats in aud. C van 19 tot 21u.