Overzicht vakken in de Ingenieurswetenschappen

1ste master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken

  • From genome to organism: titularis: prof. dr. Filip De Keyser
  • Geneeskundige apparatuur: titularis: prof. dr. Danny De Looze

2de master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken

  • Gezondheidszorg en ziekenhuisorganisatie: titularis: prof. dr. Renaat Peleman