Overzicht vakken in de Psychologie en Pedagogische wetenschappen

3de bachelor in de psychologie,
afstudeerrichting klinische psychologie
afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie

  • Neurologie: titularis: prof. dr. Veerle De Herdt

3de bachelor in de pedagogische wetenschappen,
afstudeerrichting orthopedagogiek

  • Neuropsychiatrie: titularis: prof. dr. Patrick Santens

Schakelprogramma master in de psychologie,
afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie
afstudeerrichting klinische psychologie

  • Neurologie: titularis: prof. dr. Veerle De Herdt

Voorbereidingsprogramma tot master in de psychologie
afstudeerrichting klinische psychologie
afstudeerrichting theoretische en experimentele psychologie

  • Neurologie: titularis: prof. dr. Veerle De Herdt