Expertise & Technieken

De HTRU heeft specifiek expertise in het gebruik van digitale PCR voor absolute kwantificatie van DNA en RNA. Hiervoor gebruiken wij de QX100™ droplet digital platform van Bio-Rad

Het in vitro HIV latentie model met primaire CD4+ T-cellen, gedifferentieerd tot centrale geheugen cellen wordt gebruikt zoals beschreven door Bosque & Planelles {(link article Bosque & Planelles)}