Oto-Neuro-Ophtalmologie

Medewerkers

Staf:

Prof. dr. Luc Crevits

Doctorandi:

dr. Heidi Maertens

dr. Melissa Cambron

Onderzoeksprojecten

Onderzoeksproject 1: Cognitie en oogbewegingen, cognitie en evenwicht, controle van oogbewegingen en vestibulaire functies in neurologische aandoeningen.

Onze hoofdaandacht gaat naar de cognitieve controle van oogbewegingen en evenwicht, zowel in fysiologische, psychofysiologische als pathofysiologische omstandigheden.

Onderzoeksproject 2: De functionele studie van de pupil.

Cognitie en pupilfunctie en controle van de pupilfunctie in neurologische aandoeningen.

Beschikbare onderzoekstechnieken en -infrastructuur

 • Electronystagmography
 • 3D-video-oculography
 • Infrared-oculography
 • Binocular pupillometry
 • Subjective visual vertical
 • Vestibular evoked potentials

Publicaties 2009

Crevits L, Cambron M, Anseeuw S. Cerebral Oedema In Episodic Ataxia. Acta Neurologica Belgica 2009, 109, 38-39.

Ravelingien A, Braeckman J, Crevits L, De Ridder D, Mortier E. 'Cosmetic neurology' and the moral complicity argument. Neuroethics 2009.

Van Alboom E, Louis P, Van Zandijcke M, Crevits L, Vakaet A, Paemeleire K. Diagnostic and Therapeutic Trajectory Of Cluster Headache Patients In Flanders. Acta Neurologica Belgica 2009, 109; 10-17.

Volledige publicatielijst

Samenwerkingsverbanden

 • Antwerp University Research Centre for Equilibrium and Aerospace: F. Wuyts.
 • Laboratoire de Physiologie: (Université Paris Sud, France) P. Denise.
 • Arbeitsgruppe Pupillenforschung an der Augenklinik Tübingen: Deutschland, H. Wilhelm.
 • Laboratory for Experimental Psychology: (UGent) A. Vandierendonck. 
 •