Neuropsychologie

Medewerkers

Staf:

Prof. dr. Guy Vingerhoets

Postdoctorale medewerkers:

dr. sc. Marijke Miatton

dr. sc. Nathalie Stroobant

dr. sc. Gudrun Nys

Doctorandi:

Katrien Vanommeslaeghe

Jehanne Van Boxstael

Kristine Oostra

Iemke Sarrechia

Julie Debrabant

Frederik De Vogelaere

Onderzoeksprojecten

Het Laboratorium voor Neuropsychologie groepeert een aantal onderzoekers die zich specialiseren in klinisch en fundamenteel onderzoek naar de cerebrale organisatie van cognitieve functies. Onze belangrijkste onderwerpen zijn: apraxie en de neurale correlaten van transitieve bewegingen; unilateraal neglect en geassocieerde aandoeningen; cognitieve disfunties bij cardiovasculaire aandoeningen en hun chirurgische behandeling; cognitieve disfunctie bij refractaire epilepsie en de chirurgische behandeling;  vroegdiagnose van de ziekte van Alzheimer; cerebrale reorganisatie na verworven afasie; prechirurgische determinatie van taallateralisatie; visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson; neurale correlaten van het situatiemodel in taalbegrip.

Meer info op onze website: www.neuropsychology.be

Beschikbare onderzoekstechnieken en -infrastructuur

 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Experimentele gedragsparadigma’s
 • Functionele transcraniale Doppler ultrasonografie
 • Magnetische resonantie beeldvorming

Belangrijkste publicaties

Vingerhoets G, Acke F, Vandemaele P, Achten E. Tool responsive regions in the posterior parietal cortex: Effect of differences in motor goal and target object during imagined transitive movements. NeuroImage, 2009; 47: 1832-1843.

Vingerhoets G, Sarrechia I. Individual differences in degree of handedness and somesthetic asymmetry predict individual differences in left-right confusion. Behavioural Brain research, 2009; 204: 212-216.

Stroobant N, Vingerhoets G. Pre-existing cognitive impairment in candidates for cardiac surgery: an overview. Heart, 2009; 95: 1820-1825.

Warlop N, Achten E, Fieremans E, Debruyne J, Vingerhoets G. Transverse diffusivity of cerebral parenchyma predicts visual tracking performance in relapsing-remitting multiple sclerosis. Brain and Cognition, 2009; 71: 410-415.

De Vogelaere F, Santens P, Achten E, Boon P, Vingerhoets G. Hippocampal activition during face-name associative memory encoding: blocked versus permuted design. Neuroradiology, 2009.

Stroobant N, Buijs D, Vingerhoets G. Variation in brain lateralization during various language tasks: A functional transcranial Doppler study. Behavioral Brain Research, 2009; 199: 190-196.

Vingerhoets G, Vandamme K, Vercammen  A. Conceptual and physical object qualities contribute differently to motor affordances. Brain and Cognition, 2009; 69: 481-489.

Van Borsel J, Meirlaen A, Achten E, Vingerhoets G, Santens P. Acquired stuttering with differential manifestation in different languages: A case study. Journal of Neurolinguistics, 2009; 22: 187-195.

Volledige publicatielijst Prof. Vingerhoets

Samenwerkingsverbanden

 • Amsterdam Institute for Addiction Research, University of Amsterdam
 • BCN Neuroimaging Centre, University of Groningen
 • Centrum voor Hartchirurgie, Universitair Ziekenhuis Gent
 • Centrum voor Neurologische en Locomotorische  revalidatie, Universitair Ziekenhuis Gent
 • Dienst voor Cardiologie, Universitair Ziekenhuis Gent
 • Dienst voor Endocrinologie, Universitair Ziekenhuis Gent
 • Dienst voor Neurologie, Universitair Ziekenhuis Gent
 • Dienst voor Pediatrische Cardiologie, Universitair Ziekenhuis Gent
 • Dienst voor Vasculaire Heelkunde, Universitair Ziekenhuis Gent
 • Ghent Institute for functional and Metabolic Imaging (GIfMI), UGent
 • Vakgroep Experimenteel Klinische en Gezondheidspsychologie, UGent
 • Vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, UGent
 • Revalidatiecentrum Hof ter Schelde, Antwerpen