Over de vakgroep

Het ontstaan van de vakgroep gaat terug naar 1993 en omvatte de afdelingen gastro-enterologie, cardiologie, nefrologie, pneumologie, endocrinologie, hematologie, algemene inwendige en geriatrie, reumatologie en intensieve zorgen.

In 1998 vervoegde de medische oncologie zich bij de vakgroep, in 1999 de dienst spoedopname en sedert 2002 behoort ook de neuropsychologie tot de vakgroep inwendige ziekten.

Missie

De vakgroep verricht hoogstaand kwalitatief en kwantitatief wetenschappelijk onderzoek met  nationale en internationale uitstraling en publicaties in de hoogste internationale tijdschriften, verleent  kwaliteitsvol onderwijs en verzorgt hooggekwalificeerde dienstverlening binnen en buiten het universitair ziekenhuis.

Het onderzoek verricht binnen de vakgroep omhelst o.a. de drie facultair erkende speerpunten onderzoeksdomeinen zijnde : immunologie/inflammatie, oncologie en genetica. Deze onderzoeksdomeinen worden translationeel ontwikkeld waarbij de orgaanfunctie en specifieke ziektebeelden centraal staan: onderzoek wordt verricht van labo tot kliniek, van fundamenteel en experimenteel basisonderzoek tot klinisch wetenschappelijk toegepast en epidemiologisch onderzoek.

Fundamenteel onderzoek staat via aangepaste (en vaak zelfontworpen) diermodellen en cellulaire modellen  ten dienste van ziektebeelden. De verworven inzichten in fysiopathologische mechanismen worden naar de kliniek teruggekoppeld  als “proof of concept “. Omgekeerd worden resultaten van klinische studies teruggekoppeld naar het fundamenteel onderzoek voor beter inzicht in mechanismen van het wel of niet bereiken van verhoopte therapeutische resultaten.

In dit translationeel onderzoek worden immunologische, genetische, (neuro-)fysiologische, oncologische, farmacologische basisconcepten gebruikt.

Op gebied van onderwijs verzekert de vakgroep de opleiding tot interne geneeskunde en zijn subdisciplines evenals het onderwijs in de neurologie. Naast het graduaat onderwijs in de geneeskunde en andere facultaire opleidingen wordt de masteropleiding  in de inwendige geneeskunde, de verwante specialismen (cardiologie, endocrinologie en stofwisselingsziekten, geriatrie, hematologie, intensieve zorgen, pneumologie, maag-, darm- en leverziekten, oncologie, nierziekten, reumatologie, infectieziekten, urgentiegeneeskunde ) en de neurologie verzorgd.

Op gebied van dienstverlening wordt door de leden van de vakgroep hooggekwalificeerde topklinische en topreferente patiëntenzorg verleend met uitbouw van topreferente multidisciplinaire referentiecentra en andere samenwerkingsverbanden. Daarenboven participeert  de vakgroep aan beleidsvormende organisaties op nationaal en internationaal vlak. De betrokken vakgebieden zijn dezelfde als hoger vermeld onder Onderwijs.